sr Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Poziv MSP za razvoj zajedničkih inovativnih projekata sa istraživačkim sektorom u Jadransko-jonskoj regiji – Inovacioni vaučeri od 18.500 EUR za 10 najboljih

Deset inovativnih projekata koje zajednički razvijaju mala i srednja preduzeća (MSP) i univerziteti ili istraživačke institucije u Jadransko-jonskoj regiji biće finansirani sa po 18.500 EUR u formi inovacionih vaučera u okviru OIS-AIR Proof od Concept Poziva. Cilj ovakve finansijske podrške je komercijalizacija istraživanja u dobre poslovne modele i podsticanje transnacionalne saradnje na polju inovacija u ovom regionu.

Istraživači iz Jadransko-jonske regije već su u prvoj fazi Poziva predstavili rezultate svojih  istraživanja i patente na OIS-AIR INNOVAR Platformi (Call for Ideas), prvenstveno u oblstima: agro-bioekonomija, transport i mobilnost, energija i životna sredina. Ukupno je stiglo 100 prijava istraživača, a sada se pozivaju MSP da se upoznaju sa objavljenim istraživačkim predlozima kako bi se sporvelo spajanje i Poziv za podnošenje zajedničkih istraživačkih projekata (Call for Projects). U ovoj fazi, naime, kompanije će izraziti svoj interes za dalji razvoj istraživačkih predloga kroz zajednički projekat sa istraživačima. Predlog zajedničkog istraživačkog projekta podnosi istraživač, dok pravo da apliciraju na Poziv za projekte (Call for Projects) imaju samo oni istraživači koji su dobili bar jedno interesovanje od kompanije. Poziv za projekte otvoren je do 30. septembra.

Podržani inovativni projekti će transformisati tehnologije rane faze i patente koji potiču sa univerziteta i istraživačkih instituta u komercijalne aplikacije kroz zajednički razvoj prototipa/testiranje sa uspostavljenim MSP.

Da bi se prijavili, i istraživači i MSP moraju biti registrovani na OIS-AIR INNOVAIR Platformi, koja ima za cilj da podrži interakciju i saradnju između kompanija, preduzetnika, biznisa i istraživača u Jadransko-jonskom regionu.

Lista objavljenih tehnologija istraživača predstavljena je na INNOVAIR Platformi (obrada prijava je i dalje u toku). Više o načinu prijave zajedničkih projekata, kriterijumima za dodelu inovacionih vaučera i prihvatljivim troškovima dostupno je na linku.

OIS-AIR PoC Poziv naročito podstiče prijavu zajedničkih transnacionalnih projekata između istraživačkih institucija i MSP, kako bi se podstakla prekogranična inovaciona mreža u Adrion regiji.

Projekat Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), finansiran je u okviru Interreg Adrion programa EU. Partneri na projektu su: AREA naučni park Trst, Italija, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija, Hrvatska privredna komora, Hrvatska, Naučno tehnološki park Beograd, Srbija, Centar za istraživanje i tehnologiju Grčke, iz Grčke, Univerzitet Basilicata, Italija i Ministarstvo finansija i ekonomije Albanije.