sr Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Боље повезивање науке и привреде – У НТП Београд одржана Јавна расправа о Стратегији паметне специјализације Републике Србије

У Научно-технолошком парку Београд данас је одржана Јавна расправа о Стратегији паметне специјализације Републике Србије (Smart Specialisation Strategy Serbia – 4S), која представља важан инструмент за побољшање иновационог и истраживачког екосистема, развој економије засноване на знању и иновацијама и усмеравање будућег инвестирања у области које су унутар процеса индетификоване као области приоритета.

Приоритетне области, идентификоване кроз процес израде овог документа, а у којима наша земља остварује конкурентне предности и у које је потребно даље инвестирати су: информационо-комуникационе технологије, храна за будућност, креативне индустрије, машине и производни процеси будућности.

– Један од планова ове Стратегије је да и образовање буде усмерено на индустрије које доносе квалитетно плаћена висококвалификована радна места која доприносе већем и бржем расту компанија. Реч је о једној свеобухватној теми која умрежава фактултете, ректорате, научно технолошке паркове, кроз сарадњу науке и привреде, у циљу креирања високостручних кадрова и развоја друштва заснованог на знању – рекао је Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја.

Национална Стратегија паметне специјализације припремана је кроз темељни аналитички и консултативни процес током последње три године, вођен методологијом најбољих пракси земаља чланица ЕУ, а процес израде је надгледао Обједињени истраживачки центар Европске комисије. Министарство просвете, науке и технолошког развоја координирало је овај процес уз активно укључење свих релевантних институција из владиног и невладиног сектора. Након идентификације приоритетних области, низа радионица са готово 300 учесника из јавног, научно-истраживачког, приредног и цивилног сектора, израђен је нацрт стратегије са свеобухватним пакетом мера за сваку идентификовану област.

– Из овог разлога случај Србије је препознат као један од најбољих примера добре праксе у овом смислу и од стране међународне заједнице, а наша земља је од стране УН одабрана као једна од 5 пилот земаља за израду политике у области науке, технологије и иновација ради достизања циљева одрживог развоја –  истакао је проф. Виктор Недовић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја и координатор израде Стратегије паметне специјализације.

Јавна расправа организована је истовремено на три локације: у Београду, Нишу и Новом Саду, а захваљујући новој опреми за комуникацију на даљину, која је инсталирана на Универзитетима у овим градовима у оквиру пројекта Ерасмус+ КА2 – Интердисциплинарни програм кратких циклуса у области Креирања и анализе јавних политика, учесници су путем видео линка могли и да комуницирају међусобно.

Јавној расправи у Београду присуствовала је и ректорка Универзитета у Београду, Иванка Поповић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Владимир Поповић, помоћник министра просвете Саша Лазовић, а госте је у име домаћина поздравила и Гордана Даниловић Грковић, в.д. директора НТП Београд која је указала на важност израде Стратегије паметне специјализације која ће, истакла је, допринети да успоставимо “кичму” иновација у целој земљи.