sr Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Права и обавезе послодавaца у време ванредног стања – Одржан други ZOOM meetup Четвртком у четири

Изолација и полицијски час као адекватне мере за заштиту становништва од Corona вируса постављају велике изазове пред послодавце у погледу уређења и организације пословања на посебан начин за време ванредног стања. Kакви су ефекти, које су обавезе и права послодаваца и запослених, разговарали смо данас  са Јованом Јоксимовић, адвокатицом у Адвокатском ортачком друштву Станић и партнери на ZOOM meetup-у Четвртком у четири: Предузетништво у ванредном стању.

Послодавац је дужан да:
– ако то дозвољава природа делатности и посла организује рад запослених од куће (они који раде од куће имају једнако право на зараду као и запослени који раде на свом радном месту)
– ако то није могуће послодавац организује сменски рад (скраћено радно време, непуно радно време, прерасподела радног времена )
– обезбеди превоз радника до и од посла (комерцијални уговори са превозницима или ГСП ванлинијски превоз)
– обезбеди дозволу за кретање запослених након полицијског часа (процедура: захтев на емаил, акти послодавца: потврда о радној обавези и радни налог)
– уколико послодавац има смањен обим посла или је у потпуности прекинуо рад, запослени се могу упутити на тзв „принудни годишњи одморˮ у трајању од 45 радних дана, односно и дуже у складу са Законом ( у наведеном случају запослени имају право на накнаду зараде најмање у висини 60% просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да иста не може бити мања од минималне зараде)
– запослени који су обавезној самоизолацији/карантину имају право на накнаду зараде у висини од 65% од просечне зараде исплаћене у претходних 12 месеци и првих 30 дана плаћа послодавац, а од 31 дана исплаћује РФЗО
– послодавац може донети одлуку о отказу уговора о раду због технолошких, економских или организационих промена уз исплату отпремнине
– уговори на одређено време не морају да се продужавају због ванредног стања

Предузетник, за разлику од друштва са ограниченом одговорношћу може да стави фирму у мировање и да је активира када се створе, за то, повољни услови, тако да за време привременог прекида обављања делатности мирују права и обавезе предузетника тј. неће морати да плаћа порезе и доприносе.

На meetup-у смо говорили и о “застоју” у отплатама рата кредита  (банке објављују ово обавештење на свом сајту, и уколико се за 10 дана од дана објављивања не обратите банци са захтевом да ипак настављате да плаћате кредите, аутоматски се сматра да желите застој). Ово се, нагласила је наша саговорница, не односи на мартовске рате, рате неће бити веће, само ће се практично продужити исплата за још три месеца, не обрачунава се камата, нити ће се покретати поступци извршења, а дужници са више кредита или лизинга имају право на мораторијум за све кредите и све лизинге. За време ванредног стања су обустављена извршења на зарадама запослених, извршења продајом непокретних и покретних ствари.

Снимак целог разговора налази се на ЛИНКУ.