sren Mon - Fri 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Procurements

Procurements

Датум објаве: 19-02-2018 Рок за достављање документације: 28-02-2018 Датум отварања документције: 28-02-2018

Набавка производа за одржавање хигијене - ЈНМВ - Д-02/2018

Датум објаве: 19-02-2018 Рок за достављање документације: 28-02-2018 Датум отварања документције: 28-02-2018

Набавка производа за одржавање хигијене - ЈНМВ - Д-02/2018