Инкубација

Програм Инкубације намењен је стартап тимовима и компанијама у раним фазама развоја иновативних производа и услуга.

Тимовима који покажу посвећеност, рад и одлучност, обезбеђујемо потребну помоћ у дефинисању пословног модела, као и правну и административну подршку при регистрацији или вођењу фирме.

Уз умрежавање са другим стартап оснивачима и менторима заједнице и ширење мреже контаката, тимовима су на располагању засебне канцеларије и иновационе лабораторије за развој првих прототипа, тестирање и израду хардверских решења.

Програм стартапима обезбеђује приступ потенцијалним инвеститорима и изворима финансирања, уз промоцију иновативних производа и услуга и увећање и међународне изложености.

Услуге и подршка у оквиру програма Инкубације обезбеђене су у трајању од три године за развој иновативних софтверских решења, односно пет година за развој хардверских решења.

Како аплицирати?

Пријава

Пријаве за програм Инкубације су стално отворене. Очекујемо и вашу!

Евалуација

Пријаве ће бити оцењене у складу са критеријумима дефинисаним јавним позивом.

Почетак рада

Након позитивно оцењене пријаве следи уговарање. Добродошли у заједницу!

Најчешће постављана питања

Не. Стартап се може пријавити као тим и уколико је спреман да региструје фирму тим Научно-технолошког парка Београд и Пословно-технолошког инкубатора техничких факултета у Београду (БИТФ) ће му у томе помоћи кроз услуге правног саветовања. Уколико стартап још није спреман за регистрацију фирме, може користити програм прединкубације, који подразумева консултације за различите потребе и коришћење заједничких просторија у комплексу.
Програм Инкубације може трајати максимално 3 године уколико је у питању развој иновативног софтверског решења или процеса односно 5 година уколико је у питању развој иновативног хардверског/физичког производа.
Стартап је обавезан да континуирано и посвећено ради на развоју свог пословног модела и планираних иновација, које су предмет подршке и основ сарадње, и да своје пословање води у складу са прописима Републике Србије. Такође, да редовно буде у коресподенцији са представницима НТП Београд и БИТФ.
Не, учешће у програму Инкубације стартапу обезбеђује стручну подршку за убрзан развој, без учешћа у власништву. Стартапима је обезбеђена и едукација у области заштите интелектуалне својине са циљем да иноватори заштите интелектуалну својину/патент на себе.
Директно не. Програм обезбеђује бенефициране цене коришћења услуга инкубације стартапима по годинама.
Стартап може имати статус виртуелног члана уколико му није потребна засебна канцеларија. Кроз виртуелно чланство, стартапи могу регистровати фирму на адреси комплекса, добити услуге пријема поште, коришћење сала за састанке и заједнички простор као и све остале услуге у оквиру програма Инкубације.

Домаће технолошке компаније

Посебан сет услуга подршке НТП Београд креиран је за локалне растуће компаније. НТП Београд ће подржати ваш развој кроз:

  • Инспиративно радно окружење и функционалан простор са конференцијским центром, салама за састанке и приступ савременим иновационим лабораторијама (CNC Lab, LaserLab, 3D lab),
  • Умрежавање са чланицама заједнице – иновативним технолошким стартапима и другим растућим компанијама, као и међународном мрежом партнера: предузетника, организација подршке, инвеститора и лидера индустрије,
  • Јачање промоције и увећање видљивости на локалној и међународној сцени.

Коме је програм намењен?

  • Малим и средњим компанијама из Србије, које развијају иновативне технологије и решења
  • Истраживачко развојним центрима домаћих иновативних компанија

Softlanding

Softlanding програм је подршка страним компанијама које намеравају да отворе иновативне фирме или истраживачко-развојне центре и одељења у Србији.

Научно-технолошки парк Београд ће помоћи да се упознате са условима пословања, пре свега уз подршку у делу:

  • правног и рачуноводственог саветовања приликом регистрације зависног друштва у Србији,
  • саветовања у вези са тржиштем, повезивања са партнерима и откривања потенцијала локалног иновационог екосистема,
  • приступа базама знања и талентима.

У јединственом окружењу Звездраске шуме, НТП Београд нуди и модерно опремљене канцеларије, конференцијски центар, сале за састанке и приступ савременим иновационим лабораторијама (CNC Lab, LaserLab, 3D lab).

Коме је програм намењен?

  • Међународним иновативним компанијама
  • Развојно-истраживачким одељењима страних компанија

Најчешће постављана питања

Не. Матична компанија може да аплицира и као страни ентитет (компанија) по Јавном позиву. Уколико буде позитивно евалуирана у чланство, само регистровано зависно друштво/огранак/представништво стране компаније и са ентитетом у Србији може закључити уговор. Компанији је на располагању правно и рачуноводствено саветовање приликом оснивања ентитета у Србији.
Да, један од оснивача НТП Београд је и Универзитет у Београду (УБ) и у складу са потребама чланица повезујемо компаније са факултетима и истраживачким сектором. Такође, НТП Београд блиско сарађује са Центром за развој каријере УБ, чиме је додатно олакшан приступ компанија студентима приликом нових запошљавања и приступ талентима.
Да, НТП Београд снажно подржава, повезује и подстиче умрежавање и заједничке иницијативе у заједници, у складу са фазом развоја, потребама и циљевима сваке од компанија чланица у мрежи.
Да, тим НТП Београд прати ове трендове и кроз интерни newsletter, mailing, као и организацију догађаја, упознаје чланице са актуелностима и променама које утичу на иновативни екосистем у Србији.