Integrišite IP u svoje poslovne ciljeve – Zašto je važna zaštita intelektualne svojine?

Jedinstvenost i originalnost proizvoda ili usluge koju nude, jedni su od osnovnih faktora koji jedno privredno društvo ističu u odnosu na stotine sličnih proizvoda ili usluga dostupnih na tržištu. Srednja i mala privredna društva (SME) a posebno startupi, moraju da stvore ime na tržištu, kako bi se takmičili sa velikim korporacijama, koje su potrošačima dobro poznate. Tada intelektualna svojina (IP) stupa na scenu.

Zaštiti ideju

Većina startapa ne shvata moći IP-a, tako da pitanja intelektualne svojine jednostavno prebacuju na dno budžeta, ako su uopšte uključena u budžet. To je zato što većina osnivača startapa misli da IP nije presudan za validaciju proizvoda ili privlačenje sredstava investitora. Pogrešno. Kada razvijate inovativni proizvod ili uslugu, imate koncept, prototip, razvijen poslovni model i sl , mogu se naći i oni koji će želeti da “dupliraju vaš uspeh” i prodaju vaše ideje kao svoje. U zavisnosti od individualnih okolnosti, vaše oružje u toj borbi, mogu biti patenti, žigovi, industrijski dizajn ili autorska prava – što sve pokriva različita područja i prava intelektualne svojine. Oni se mogu koristiti da spreče konkurente ili bilo koga drugog da koristi vaše ideje stvarajući sebi profit bez vašeg pristanka. Pored prava intelektualne svojine treba zaštititi i svoje poslovne strategije, liste kupaca, know how, kao svoju poslovnu tajnu (tzv. “meka” prava intelektualne svojine) i voditi računa o nivou poverljivosti podataka koje delite sa potencijalnim poslovnim partnerima (u nekim slučajevima, u zavisnosti od obima poverljivosti informacija i nivoa saradnje razmotrite i potpisivanje Ugovora o poverljivosti tzv. NDA Ugovor).

Značaj prava intelektualne svojine za startape i SME može se sažeti u sledeće tačke:

  • Prava intelektualne svojine daju podsticaj stvaraocima da svoje ideje pretvore u proizvode;
  • Investitori su više naklonjeni  startapima koji u svom biznis planu imaju i IP plan;
  • Prava intelektualne svojine su nematerijalna imovina privrednog društva sa novčanom vrednošću;
  • Prava intelektualne svojine stvaraju poverenje između privrednog društva i njegovih kupaca, jer se mogu pouzdati u kvalitet proizvoda i usluga koji imaju zaštićenu intelektualnu svojinu.
  • Prava intelektualne svojine omogućavaju privrednom društvu da preduzme zakonske mere u slučaju kršenja istih od trećih lica.

Lakše je nego što mislite!

U početku mogu izgledati zastrašujuće ili dugotrajno, ali zaštita vaših IP prava vredi vremena i truda i nije tako teška kao što možda mislite. Iako ne možete zaštititi samu ideju, možete zaštititi sredstva kojima ideju stavljate u funkciju, a to je ono što biste zaštitili pomoću intelektualnih prava (IP).

Autorsko pravo 

Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.  Autorska dela mogu biti fotografije, skice, modeli, recepture, brošure, kao i računarski programi (software). Ovo pravo traje za života autora i 80 godina nakon njegove smrti.

Žig

Žig je znak razlikovanja kojim se identifikuju izvesne robe ili usluge kao one koje je proizvela ili obezbedila određena osoba ili privredno društvo. Žig je pravo, kojim se praktično štiti izgled loga kojim njegov vlasnik obeležava svoje proizvode i usluge na tržištu, težeći da se na taj način razlikuje od konkurencije.

Pored funkcije razlikovanja roba ili usluga, još jedna od bitnih funkcija žiga jeste reklamna funkcija. Iako nije zakonski termin, u rečniku marketinga, često se koriste izrazi “marka” i “brend”, kako bi se što više naglasila reklamna funkcija žiga. Koliko je bitna reklamna funkcija za samog titulara žiga govori i istraživanje, po kome jedine dve reči koje su u svim zemljama sveta razumljive jesu “Coca-Cola” i “Ok”.

Žig se registruje na period od 10 godina, ali uz redovno plaćanje taksi može trajati neograničeno.

Patent

Patentna zaštita pruža se pronalasku, koji predstavlja inovativno rešenje za određeni tehnički problem. Pronalasci su zapravo inovativna rešenja koja služe zadovoljavanju neke potrebe koja već postoji u društvu (lekovi, vakcine, ušteda električne energije, medicinski uređaji i protokli za lečenje određene bolesti i slično). Patentna zaštita služi da svome nosiocu obezbedi da isključivo on privredno koristi svoj pronalazak, odnosno da izrađuje proizvode na osnovu njega, kao i da upotrebljava i stavlja u promet pomenute proizvode.

Najčešća nedoumica u praksi je da li softver može biti zaštićen patentom. Softver „kao takav“ u Republici Srbiji, kao i u većini zemalja EU ne može biti zaštićen patentom (USA je izuzetak). Međutim, softver može da proizvede neki tehnički efekat koji je industrijski primenljiv. Kada se i štiti patentom, zapravo se ne štiti sam softver, već najčešće uređaj kojim softver upravlja. Dakle, softver je deo nekog sistema, upravlja tim sistemom i zahvaljujući softveru taj uređaj radi na jedan nov, drugačiji, inovativniji način. Primer iz prakse bi bio čitač putnih i ličnih dokumenata.

Patentna zaštita može trajati najduže 20 godina.

Industrijski dizajn 

Industrijskim dizajnom se štiti spoljašnji izgled nekog proizvoda. Industrijski dizajn je baš ono što čini neki predmet atraktivnim i privlačnim, njegov fizički izgled, stoga je on dopuna komercijalnoj vrednosti proizvoda i poboljšava njegov plasman na tržištu.

Industrijski dizajn može trajati najduže 25 godina.

Summa summarum

IP neće učiniti vaš startup uspešnim, sve dok uspešno ne integrišete IP u svoje poslovne ciljeve!

U digitalnom dobu posebno, nikada nije bilo lakše pristupiti informacijama i šanse da neka ideja bude neovlašćeno kopirana su veće nego ikada. Upravo zbog toga, startapi bi trebalo da na početku svog poslovanja pored biznis strategije ustanove i strategiju zaštite intelektualne svojine i time zaštite svoju konkurentnost na tržištu.

Polaznici programa podrške startapima u najranijim fazama razvoja Raising Starts, koji Naučno-tehnološki park Beograd sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske u okviru projekta “Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova”, dobiće posebnu podršku i u oblasti prava intelektualne svojine, budući da predstavlja jedan od glavnih  izazova sa kojima se startap kompanije suočavaju. Podrška će biti pružena u bliskoj saradnji sa Švajcarskim saveznim institutom za intelektualnu svojinu, koji će biti aktivan na programu i Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

O autoru: Jovana Joksimović je advokat koji se pravom intelektualne svojine bavi duže od šest godina. Fokusirana je pre svega na rad sa startapima i MSP, kroz podršku u procesima indetifikovanja postojanja intelektualne svojine, zaštite intelektualne svojine, kao i kroz sastavljanje Ugovora koji se tiču prenosa prava intelektualne svojine na domaćem i međunarodnom tržištu.