sren Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Javne nabavke (arhiva)

Javne nabavke

Pravilnik o javnim nabavkama NTP Beograd

Datum objave:16-11-2018 Rok za dostavljanje ponuda:26-11-2018 Datum otvaranja ponuda:26-11-2018

Nabavka nameštaja

Datum objave:30-10-2018 Rok za dostavljanje ponuda:08-11-2018 Datum otvaranja ponuda:08-11-2018

Radovi na hidroizolaciji

Datum objave:29-10-2018 Rok za dostavljanje ponuda:07-11-2018 Datum otvaranja ponuda:07-11-2018

Nabavka usluga na održavanju sistema za automatsku dojavu požara i detekciju gasa

Datum objave:24-10-2018 Rok za dostavljanje ponuda:02-11-2018 Datum otvaranja ponuda:02-11-2018

Rezervne cisterne za vodu u veznim elementima D-05/1/2018

Datum objave:23-10-2018 Rok za dostavljanje ponuda:01-11-2018 Datum otvaranja ponuda:01-11-2018

Radovi na sanaciji parkinga R-03/2018

Datum objave:24-08-2018 Rok za dostavljanje ponuda:04-09-2018 Datum otvaranja ponuda:04-09-2018

Rezervne cisterne za vodu u veznim elementima D-05/2018

Datum objave:27-06-2018 Rok za dostavljanje ponuda:06-07-2018 Datum otvaranja ponuda:06-07-2018

Usluge recepcionera JNMV U-05/2018

Datum objave:29-05-2018 Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije:08-06-2018 Datum otvaranja dokumentcije:08-06-2018

Usluge održavanja instalacija u zgradama - po partijama JNMV U-01/2018

Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije:25-06-2018 Datum otvaranja dokumentcije:25-06-2018

Nabavka usluga obezbeđenja objekta OP U-04/2018

Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije:04-06-2018 Datum otvaranja dokumentcije:04-06-2018

Nabavka usluga održavanja higijene i čišćenja JNMV U-03/2018