sren Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Јавне набавке (архива)

Јавне набавке

Прaвилник o jaвним нaбaвкaмa НTП Бeoгрaд

Датум објаве:16-11-2018 Рок за достављање понуда:26-11-2018 Датум отварања понуда:26-11-2018

Набавка намештаја

Датум објаве:30-10-2018 Рок за достављање понуда:08-11-2018 Датум отварања понуда:08-11-2018

Радови на хидроизолацији

Датум објаве:29-10-2018 Рок за достављање понуда:07-11-2018 Датум отварања понуда:07-11-2018

Набавка услуга на одржавању система за аутоматску дојаву пожара и детекцију гаса

Датум објаве:24-10-2018 Рок за достављање понуда:02-11-2018 Датум отварања понуда:02-11-2018

Резервне цистерне за воду у везним елементима Д-05/1/2018

Датум објаве:23-10-2018 Рок за достављање понуда:01-11-2018 Датум отварања понуда:01-11-2018

Радови на санацији паркинга Р-03/2018

Датум објаве:24-08-2018 Рок за достављање понуда:04-09-2018 Датум отварања понуда:04-09-2018

Резервне цистерне за воду у везним елементима Д-05/2018

Датум објаве:27-06-2018 Рок за достављање понуда:06-07-2018 Датум отварања понуда:06-07-2018

Услуге рецепционера JНMВ У-05/2018

Датум објаве:29-05-2018 Рок за достављање конкурсне документације:08-06-2018 Датум отварања документције:08-06-2018

Услугe oдржaвaњa инстaлaциja у згрaдaмa - пo пaртиjaмa JНMВ У-01/2018

Рок за достављање конкурсне документације:25-06-2018 Датум отварања документције:25-06-2018

Нaбaвкa услугa oбeзбeђeњa oбjeктa OП У-04/2018

Рок за достављање конкурсне документације:04-06-2018 Датум отварања документције:04-06-2018

Нaбaвкa услугa oдржaвaњa хигиjeнe и чишћeњa JНMВ У-03/2018