Predstavljanje programa podrške članicama NTP

NTP Beograd je, u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost, organizovao radionicu tokom koje su predstavljeni Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija predstavnicima kompanija članica Naučno-tehnološkog parka Beograd. Programi su namenjeni razvoju inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i velikim potencijalom za komercijalizaciju.

Fond je sprovodio programe kao pilot aktivnosti od 2011. do 2016. u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji, gde je tokom ovog perioda podržan 41 projekat u okviru Programa ranog razvoja i 11 projekata u okviru Programa sufinansiranja inovacija.

Ovom prilikom je Vladimir Vojvodić, samostalni stručni savetnik Fonda predstavio programe podrške našim, domaćim inovativnim kompanijama, sa ciljem da da odgovore na sva pitanja i pomogne u boljem razumevanju samog procesa pripreme i apliciranja za neki od raspisanih poziva. Na ovaj način, pored ostalih usluga, NTP Beograd pomaže kompanijama članicama da se aktivnije i samostalnije uključuju i razvijaju na tržištu.

KONTAKT

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Veljka Dugoševića 54

11060 Beograd

Srbija

Direktna linija GSP-a: Autobus 66

tel: +381 11 3370 951

email: office@ntpark.rs