Inovacioni kamp Beograd 2017

U Naučno-tehnološkom parku Beograd, 14. i 15. decembra 2017. održan je Inovacioni kamp u Beogradu. Ovaj Kamp je organizovan u cilju boljeg razumeavnja potreba softverskih kompanija, radi definisanje budućih prioriteta za inovacionu politiku u Srbiji, i predstavlja prvi u nizu ovakvih događaja koji će biti organizovani u narednom periodu kao deo Procesa preduzetničkog otkrivanja, odnosno učešća svih zainteresovaih strana u izradi Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije Republike Srbije.

Ovaj kamp okupio je iz Srbije i zemalja Zapadnog Balkana predstavnike softverskih kompanija, kreatore javnih politika, stručnjake iz softeverske industrije i predstavnike akademske zajednice, kako bi se razgovaralo o ključnim izazovima naše softverske industrije, u cilju obezbeđivanja uslova za kreiranje njenog budućeg razvoja. Po uzoru na već održane inovacione kampove u Amsterdamu, Barseloni, Bratislavi i Solunu, ovaj skup organizovali su Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički sekretarijat za javne politike, Institut Mihajlo Pupin, uz podršku Zajedničkog istraživačkog centra Evropske Komisije i NT Parka Beograd.

Inovacioni kamp Beograd otvorili su Viktor Nedović, ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Jasna Atanasijević, ispred RSJP, naglasivši značaj konsultativnog procesa u kreiranju dokumenata javnih politika. Takođe je istaknuto da je veoma značajno da se izrada dokumenata javnih politika bazira na kvalitetnim analizama i podacima. Takav pristup, koji je u skladu i sa evropskom metodologijom, kao i horizontalna koordinacija javnih politika, treba da dovedu do prioritetnih oblasti razvoja, koje će biti definasane ovom strategijom.

KONTAKT

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Veljka Dugoševića 54

11060 Beograd

Srbija

Direktna linija GSP-a: Autobus 66

tel: +381 11 3370 951

email: office@ntpark.rs