Switzerland- Global Enterprise у посети НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Switzerland- Global Enterprise u poseti NTP Beograd

Switzerland- Global Enterprise u poseti NTP Beograd 2

Na inicijativu švajcarske ambasade, g-đa Katalin Dreher, viši stručnjak za jugoistočnu Evropu kao predstavnik Switzerland-Global Enterprise (S-GE) posetila je kompleks Naučno-tehnološkog parka Beograd.

Dolazak predstavnika S-GE je iniciran od strane švajcarske vlade da informiše, savetuje i vodi mala i srednja preduzeća iz Švajcarske i Lihtenštajna u svojim međunarodnim poslovnim poduhvatima, čime se olakšava spoljnotrgovinska promocija. S-GE povezuje preduzeća sa stručnjacima i organizacijama širom sveta.

Agenda je imala nekoliko tema, nakon što smo predstavili NTP rezultate i ciljeve i razgovarali o mogućnostima, g-đa Dreher je posetila kompanije članice NTP Beograd razvojno-tehnološke kompanije sa inovativnim rešenjima u oblasti informacionih tehnologija:
– NovelIC
– InterVenture
i razvojno-tehnološku kompaniju sa inovativnim softverskim rešenjima u oblasti izdavaštva: MDPI