Dobrodošli u fabriku budućnosti

Mesto gde ideje postaju uspešni biznisi

Bilo da imate samo ideju i startap gradite „od nule“ ili ste kompanija koja u zajednici inovatora želi da ubrza i proširi svoje poslovanje, Naučno-tehnološki park Beograd će podržati vaš razvoj kroz širok spektar usluga koje uključuju poslovnu podršku, mentorstvo, radionice i treninge, pristup mladim talentima, investicionim fondovima, prostor i rad u savremenim inovacionim laboratorijama.

Kao prvi naučno-tehnološki park u Srbiji, NTP Beograd je od osnivanja 2015. godine podržao više od 100 kompanija, a zajedno sa alumni članicama Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta u Beogradu (BITF), čini mrežu sa više od 150 podržanih kompanija.

– Početak izgradnje zgrade naučno-tehnološkog parka na Zvezdari.

– Početak rada Poslovno tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta u Beogradu (BITF), prvog tehnološkog inkubatora u Srbiji, u kampusu tehničkih fakulteta.

Osnovali su ga tehnički fakulteti beogradskog univerziteta (Elektrotehnički, Mašinski, Građevinski i Tehnološko-metalurški fakultet) u partnerstvu sa opštinom Palilula i DTI, sa ciljem da se podstakne preduzetništvo među mladim, tehnički obrazovanim ljudima.

BITF je prvi ukazao i dokazao javnosti da Srbija ima izuzetan potencijal u mladim obrazovanim ljudima koji žele da se bave preduzetništvom u visokim tehnologijama.

– Vlada Švajcarske podržava razvoj inovacija i stvaranje izvozno orjentisanih startap kompanija kroz projekat „Promocija izvoza inovativnih proizvoda“, čiji je nosilac BITF.

U prvim godinama rada Inkubatora, od 2008. do 2014. godine i  tokom trajanja projekta, preduzetničke trening programe pohađalo je više od 600 mladih potencijalnih preduzetnika, radno je angažovano oko 250 inženjera, među kojima se 30 vratilo iz inostranstva da bi razvijalo svoje kompanije u Srbiji. Osnovano je i podržano 45 uspešnih tehnoloških preduzeća i razvijeno više od 30 novih tehnologija, proizvoda i usluga.

Imajući u vidu veoma uspešne rezultate ovog projekta, metodologija primenjena u njegovoj realizaciji, ali i u ukupnom razvoju BITF, predstavljala je osnovu koja je dodatno razrađena za potrebe razvoja Naučno-tehnološkog parka Beograd.

– Nastavak izgradnje i završetak radova prve faze kompleksa naučno-tehnološkog parka na Zvezdari.

– Osnivanje Naučno-tehnološkog parka Beograd, prvog funkcionalnog naučno-tehnološkog parka u Srbiji. Osnivači su Vlada Republike Srbije (u ime Vlade: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grad Beograd i Univerzitet u Beogradu.

– Vlada Švajcarske podržava uspostavljanje i razvoj NTP Beograd kroz projekat „Naučno-tehnološki park Beograd – novi izvozni instrument Srbije“. Projektom je predviđeno da model po kojem je uspešno razvijen BITF, kao i iskustva koja su stečena tokom njegove primene, predstavljaju osnovu za uspostavljanje sistema u NTP Beograd. BITF ujedno postaje deo NTP Beograd na Zvezdari.

– Razvojni iskorak: “oživljavanje” izgrađenog kompleksa na Zvezdari, unapređenje funkcionalnosti infrastrukture i izgradnja kapaciteta za podršku inovacijama.

– NTP Beograd razvija prve programe podrške za ubrzan rast kompanija,  prilagođene kompanijama u različitim fazama razvoja i objavljuje prvi Javni poziv za članstvo u NTP Beograd.

– Useljavanje prvih kompanija članica.

– Grad Beograd prvi put pokreće Program za podršku nezaposlenima koji imaju preduzetnički potencijal da osnuju svoje kompanije u oblasti novih tehnologija i inovacija, i dobiju priliku da se razvijaju u NTP Beograd.

– NTP Beograd postaje član Međunarodnog udruženja naučnih parkova i inovacionih zona (IASP), najznačajnije svetske mreže tehnoloških parkova i nastavlja širenje mreže partnera u razvoju instrumenata podrške i promocije inovacija.

– NTP Beograd razvija i organizuje prvi studentski startap kamp ParkUP! Svake godine kroz ovaj program, NTP Beograd o osnovama tehnološkog preduzetništva obuči više od 100 akademaca.

– Početak EU projekta ADRION OIS-AIR (Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije) na kome je NTP Beograd jedan od partnera sa ciljem da podstakne i osnaži saradnju i podstakne razvoj inovacionog potencijala regiona.

– Uz podršku Vlade Švajcarske otvorena prva 3D inovaciona laboratorija u NTP Beograd.

– Uspostavljanje saradnje sa Innovation Forum Cambridge i početak prvog IMAGINE IF! programa podrške health-tech startapima u Srbiji.

– Uspostavljanje saradnje sa internacionalnom grupom za primenu inovacija u sportu sa sedištem u Tel Avivu, Colosseum Sport, i pokretanje prvog programa podrške sports-tech startapima u Srbiji – Colosseum Sports Tech Serbia.

– Na inicijativu Vlade Republike Srbije, i na osnovu dobro ostvarenih rezultata u prethodnoj fazi, Švajcarska Vlada nastavlja podršku razvoju inovacija i širenju mreže naučno-tehnoloških parkova u Srbiji kroz projekat „Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova“, čiji je nosilac NTP Beograd.

– U saradnji sa Vladom Republike Srbije, prošireni su kapaciteti inovacione laboratorije u NTP Beograd, inicijalno uspostavljene uz podršku Vlade Švajcarske. Nabavkom nove opreme formirane su dve potpuno nove laboratorije, pa su kompanijama članicama NTP Beograd na raspolaganje stavljene ukupno 3 inovacione laboratorije u funkciji izrade i dorade inovativnih proizvoda u različitim fazama razvoja (CNC Lab, Laser Lab, Innovation Lab).

– Naučno-tehnološki park Beograd obeležava prvih pet godina rada. Za pet godina, NTP Beograd je podržao više od 100 kompanija u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga. Kompanije članice NTP Beograd zapošljavaju više od 850 visokoobrazovanih i izvoze u preko 40 zemalja na svetu.

– Uz podršku Vlade Švajcarske, pokrenut je Raising Starts, program podrške namenjen startap timovima i kompanijama koji razvijaju inovativne proizvode i usluge u najranijim fazama razvoja.

Podrška vašem biznisu

Programi i usluge Naučno-tehnološkog parka Beograd kreirani su da podrže timove i kompanije da ubrzano razvijaju inovativne proizvode i usluge, plasiraju ih na tržište i privuku investicije.

Programe i usluge razvijamo u skladu sa specifičnim potrebama kompanija, u različitim fazama njihovog razvoja, kroz saradnju sa globalnom mrežom partnera. Inspirativno radno okruženje, koje čine startap osnivači i razvojna odeljenja domaćih i stranih kompanija, čini NTP Beograd jedinstvenim tehnološkim jezgrom za razvoj inovacija i uspešnih biznisa.

Deo naše zajednice postajete i virtuelnim članstvom. Virtuelne članice imaju pristup svim uslugama, izuzev mogućnosti korišćenja sopstvenih kancelarija.

Kancelarije i pristup konferencijskim i salama za sastanke

Pravno administrativne usluge

Treninzi, obuke i radionice

Mentori

Individualna savetovanja

Pristup finansiranju

Marketing i promocija

3D Laboratorija

Umrežavanje

Pristup mladim talentima

Prostor i inspirativno okruženje

Ako tragate za svojim radnim prostorom u zajednici inovatora, sa pristupom savremenim konferencijskim centrom, salama za sastanke i moderno opremljenim inovacionim laboratorijama, NTP Beograd će pomoći vaš rast u baš takvom okruženju. Na preko 16.000 m2 kompanijama članicama su na raspolaganju

Konferencijski centar

Konferencijski centar u NTP Beograd prostire se na oko 500m2, kapaciteta do 200 mesta. Njegova modularnost čini ga pogodnim za različite tipove događaja.
Smešten u okruženju Zvezdarske šume, unikatan je i prepoznatljiv lokalitet za organizaciju događaja koji promovišu i podstiču razvoj i unapređenje inovacionog ekosistema i tehnološkog preduzetništva.

3D Šetnja

Partnerska mreža

Sarađujemo sa najboljima kako bismo pružili najbolje!

Rekli su o NTP Beograd