Процес Западног Балкана - заједничка научна конференција у Риму - Naučno-tehnološki park Beograd

Proces Zapadnog Balkana – zajednička naučna konferencija u Rimu

Proces Zapadnog Balkana - zajednička naučna konferencija u Rimu

Gordana Danilović Grković, v.d. direktora Naučno-tehnološkog parka Beograd učestovala je na četvrtoj zajedničkoj naučnoj konferenciji “Proces Zapadnog Balkana/Berlinski process”, koja je održana od 30. maja do 1. Juna u Rimu. Ona je na stručnom panelu koji je govorio o akcionom planu Zapadnog Balkana za pametan razvoj , predstavila NTP Beograd kao dobar primer u regionu, koji je za samo nekoliko godina koliko postoji već postao ozbiljna institucija u kojoj se razvija preko 63 kompanije I koja svakoga dana postaje mesto na kom radi preko 500 mladih inženjera.