Сарадња са Агенцијом за промоцију и развој ТП Алжира - Naučno-tehnološki park Beograd

Saradnja sa Agencijom za promociju i razvoj TP Alžira

Cooperation with the National Agency for TPs ANPT Algeria

V.d. direktora NTP Beograd, Gordana Danilović Grković, u okviru posete Predsednika Republike Srbije, g-dina Tomislava Nikolića Alžiru, potpisala je Memorandum o saradnji između Nacionalne Agencije za promociju i razvoj tehnoloških parkova „ANPT“ Alžira i NTP Beograd u cilju razvoja saradnje i zajedničkih projekata u informacionim tehnologijama. Obe strane su se sporazumele da rade na ključnim aktivnostima kao što su povezivanje entiteta, odnosno svojih članova, i razmena informacija i iskustava.

NTP Beograd poziva svoje članove da predlože svoje inicijative i inicijalne projekte sa saradnju sa Alžirom.