sren Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

O nama

Naučno-tehnološki park Beograd pruža podršku startap kompanijama/timovima kao i rastućim visokotehnološkim kompanijama (MSP i I&R odeljenja velikih kompanija) u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda/usluga.

Osnovan u partnerstvu Vlade RS (u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, koristeći najbolje međunarodne primere, Naučno-tehnološki park Beograd je mesto spajanja i razmene između institucija, nauke i privrede.

Okupljajući više desetina visokotehnoloških kompanija/timova pod svojim krovom, Naučno-tehnološki park Beograd se razvio u novo tehnološko jezgro grada- koje različitim programima i aktivnostima ima ključan uticaj na razvoj inovacionog ekosistema u Srbiji. 

Smešten u inspirativnom okruženju Zvezdarske šume i izrađen u skladu sa najnovijim standardima energetske efikasnosti i moderne arhitekture, Naučno-tehnološki park Beograd pruža idealne uslove za rad kompanija/timova zajedno sa svojim setom usluga razvijenim na osnovu potreba kompanija/timova. Nalazi se u centralnoj zoni Beograda, udaljen svega 4 km od centra grada, u neposrednoj blizini Instituta Mihajlo Pupin, kao i na bliskoj udaljenosti od kampusa Tehničkih fakulteta sa kojim je povezan direktnom autobuskom linijom.

Naučno-tehnološki park Beograd je mesto za sve one koji žele da učestvuju u kreiranju dinamične visokotehnološke zajednice stvarajući dodatnu vrednost za razvoj svog poslovanja kao i za razvoj preduzetništva u Srbiji.

U kompleksu Naučno-tehnološkog parka Beograd su smešteni:

• Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakuulteta (BITF) koji sprovodi program podrške namenjen startap kompanijama/timovima
• Fond za inovacionu delatnost- institucija koja pruža finansijsku podršku kroz Program ranog razvoja i druge programe podrške razvoju inovacija.

O nama 25

Prijava

Ako imate inovativnu tehnološku ideju i želite da pokrenete svoj startap ili želite da ubrzate rast i razvoj svoje kompanije, pozivamo vas da se prijavite na jedan od poziva Naučno-tehnološkog parka Beograd. Procedura za prijavljivanje kao i rokovi zavise od stepena razvoja startap-a/kompanije.

Pozivamo vas da pročitate naš Poziv za startapove u ranoj fazi razvoja i Poziv za tehnološko-razvojne kompanije ili nas kontaktirate kako biste dobili više informacija o prijavi!

O nama 24

Evaluacija

Prijave kompanija/timova koje su podnete na nekom od javnih poziva Naučno-tehnološkog parka Beograd su evaluirane u skladu sa međunarodnim kriterijumima za ocenu visokotehnoloških kompanija u različitim stupnjevima razvoja. Nakon podnošenja prijave tim zadužen za evaluaciju/komisija u što kraćem roku daje ocenu podnete prijave i odlučuje o učešću kompanija u programima NTP.

O nama 23

Početak rada

Nakon pozitivne ocene prijave kompanija/timova, sledi ugovaranje kojim se regulišu obaveze i uslovi za učešće u programima NTP. Kompaniji/timu se nudi prostor u skladu sa dostupnim kapacitetima, kao i set usluga prilagođen potrebama kompanije. Takođe postoji mogućnost virtuelnog članstva. Pridružite se ekosistemu od preko 400 mladih ljudi. Postanite naša članica!

Ko smo mi?

Upoznajte tim

Gordana Danilović Grković

v.d. direktor
Jovana Vasić

Radiša Vićević

Pomoćnik direktora za infrastrukturu i investicije

Vera Dokmanović Ćirić

Pomoćnik direktora za podršku poslovanju

Jelena Petrović

Pomoćnik direktora za ravoj poslovanja

Jovana Vasić

Direktorka BITF Beograd
Slavica Slobođanac 3

Slavica Slobođanac

poslovni sekretar

Marija Mirković

Saradnik za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima

dr Nataša Ćirović

Koordinator projekta

Nina Brkljač

Saradnik za opšte poslove i javne nabavke

Ivana Bezarević

Marketing i Pr koordinator

Bojan Milenković

Saradnik za podršku kompanijama

Milena Đokić

Saradnik za finansije i računovodstvo

Nevena Janković

Saradnik za podršku kompanijama

Osnivači

Uz podršku

Početna 4
Početna 3
Početna 2

Uz podršku

Početna 1

PODRŠKA VLADE KONFEDERACIJE ŠVAJCARSKE

Projekat „Naučno-tehnološki park Beograd – novi izvozni instrument Srbije“

Uspostavljanje NTP Beograd 2015. godine podržano je kroz projekat „Naučno-tehnološki park Beograd – novi izvozni instrument Srbije“ uz podršku Vlade Konfederacije Švajcarske (Državni sekretarijat za ekonomske poslove SECO). Nosilac i implementator projekta bio je Poslovno tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd-BITF (danas deo NTP Beograd zadužen za inkubaciju), čime je uspostavljen i razvijen prvi funkcionalni naučno-tehnološki park u Srbiji. Glavni cilj podrške Vlade Konfederacije Švajcarske bio je da NTP Beograd izraste u izvozni instrument Srbije, što će pomoći da ojača svoju konkurentsku poziciju na svetskom tržištu pametnih proizvoda i usluga.

NTP Beograd se danas prepoznaje i priznat je kao rastuće tehnološko jezgro regiona, sa programima podrške koji podstiču i omogućavaju inovacije i tehnološki razvoj, ohrabrujući mlade na tehnološko preduzetništvo (u njemu se razvija više od 70 startap i tehnološko razvojnih kompanija koje angažuju preko 750 inženjera, a godišnje ostavaruju prihod viši od 20 mil EUR, od čega preko 60% dolazi iz izvoza).

Projekat “Tehnopark Srbija 2 – podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova”

Zahvaljujući dobro ostvarenim rezultatima u uspostavljanju NTP Beograd na prethodnom projektu, Vlada Švajcarske Konfederacije podržaće na inicijativu Vlade Republike Srbije, sa 3,5 miliona evra dalji razvoj inovacija i stvaranje mreže naučno-tehnoloških parkova u Srbiji kroz projekat “Tehnopark Srbija 2 – podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova”. Projekat je započeo krajem 2019. godine, i njime će tokom četiri godine koordinirati NTP Beograd.

Cilj Projekta “Tehnopark Srbija 2 – podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova” je povećanje konkurentnosti industrije visoke tehnologije Srbije, rast izvoza i zapošljavanja kroz razvoj mreže naučno-tehnoloških parkova, kako bi se ohrabrio što veći broj mladih za tehnološko preduzetništvo i osnivanje novih startap kompanija.

Tokom projekta:
– Model i kapaciteti podrške Naučno-tehnološkog parka Beograd startap i tehnološko razvojnim kompanijama će biti dalje unapređeni,
– Stečeno znanje i iskustvo NTP Beograd će biti preneti u Niš i Čačak kako bi se ubrzao razvoj naučno-tehnoloških parkova u njima i u ovim regionima stvorili uslovi za ubrzan razvoj novih tehnoloških, izvozno orjentisanih kompanija,
– Razvojem i implementacijom novog pre-seed programa (koji uključuje finansiranje i podršku startapovima u pogledu razvoja znanja i veština) biće podržano osnivanje i razvoj ukupno novih 100 startap kompanija u Beogradu, Nišu i Čačku,
– Zahvaljujući saradnji Švajcarskog saveznog instituta za intelektualnu svojinu (IPI) i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, staratapovima će posebno biti pružena i podrška u oblasti prava intelektualne svojine.

Ovakvi modeli podrške pomoći će regionalnom razvoju zemlje u oblasti inovacija i podstaći će mlade ljude na tehnološko preduzetništvo, menjajući njihov pogled na inovacije, svet startapova i mogućnosti koje im se nude u sopstvenom regionu. Putem različitih obuka i mentorske podrške, oni će steći neophodno znanje i veštine da brže razviju svoje inovacije (MVP) i uđu na globalno tržište.
Novim projektom, uključujući i prethodnu fazu, Vlada Švajcarske Konfederacije ulaže u razvoj tehnoloških parkova u Srbiji ukupno 4.970.000 EUR (1.070.000 EUR za fazu I i 3.900.000 EUR za fazu II).

Saradnja

O nama 20
O nama 19
O nama 18
O nama 17
O nama 16
O nama 15
O nama 14
O nama 13
O nama 12
O nama 11
O nama 10
O nama 9
O nama 8
O nama 7
O nama 6
O nama 5
O nama 4
O nama 3
O nama 2
O nama 1
O nama