Dobrodošli u naše preduzetničko jezgro – mesto susreta tehnologije i biznisa.

Naučno-tehnološki park Beograd pruža podršku startap i rastućim kompanijama u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga.
Sa nama ideje ne ostaju samo zanimljive priče. Kompanije članice NTP Beograd razvijaju više od 110 inovativnih proizvoda i usluga, zapošljavaju više od 800 visoko-obrazovanih i izvoze u preko 40 zemalja sveta! Od osnivanja 2015. godine podržali smo ubrzan razvoj više od 100 kompanija!

Osnovan u partnerstvu Vlade Republike Srbije (u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, uz podršku Vlade Švajcarske, koristeći primere najbolje međunarodne prakse, Naučno-tehnološki park Beograd je mesto spajanja i razmene između privrede, nauke i institucija, koji svojim aktivnostima, programima i uslugama ima ključan uticaj na razvoj inovacionog ekosistema u Srbiji.

Otvoreni smo za sve koji žele da učestvuju u kreiranju dinamične visokotehnološke zajednice, stvarajući dodatnu vrednost za razvoj svog poslovanja, kao i za razvoj preduzetništva u Srbiji.

U našem kompleksu posluju i Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta u Beogradu (BITF) i Fond za inovacionu delatnost RS.

 

Kako postati član NTP Beograd?

<

Prijava

Prijave za članstvo u NTP Beograd su stalno otvorene. Očekujemo i vašu!

<

Evaluacija

Prijave će biti ocenjene u skladu sa kriterijumima definisanim javnim pozivom.

<

Početak rada

Nakon pozitivno ocenjene prijave sledi ugovaranje. Dobrodošli u zajednicu!

Projekti


Tehnopark Srbija 2 - Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova

Glavni cilj projekta „Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova“ je povećanje konkurentnosti industrije visoke tehnologije Srbije, rast izvoza i zapošljavanja kroz razvoj mreže naučno-tehnoloških parkova, kako bi se ohrabrio što veći broj mladih za tehnološko preduzetništvo i osnivanje novih startap kompanija.

Projekat je podržala Vlada Švajcarske Konfederacije (u ime Vlade Švajcarske: Državni sekretarijat za ekonomske poslove, SECO) na inicijativu Vlade Republike Srbije, i na osnovu dobro ostvarenih rezultata u prethodnoj fazi, kroz projekat „Naučno-tehnološki park Beograd – novi izvozni instrument Srbije“ u uspostavljanju i razvoju NTP Beograd kao prvog funkcionalnog naučno-tehnološkog parka u Srbiji. Glavni cilj podrške Vlade Švajcarske kroz ovaj projekat bio je da NTP Beograd izraste u izvozni instrument Srbije, što će pomoći da ojača svoju konkurentsku poziciju na svetskom tržištu pametnih proizvoda i usluga.

Novim projektom „Tehnopark Srbija 2 . Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova“ Vlada Švajcarske nastavlja da podržava dalji razvoj inovacija i širenje mreže naučno-tehnoloških parkova u Srbiji.

Tokom ove faze:

  • Model i kapaciteti podrške Naučno-tehnološkog parka Beograd startap i tehnološko razvojnim kompanijama će biti dalje unapređeni,
  • Stečeno znanje i iskustvo NTP Beograd će biti preneti u Niš i Čačak kako bi se ubrzao razvoj naučno-tehnoloških parkova u njima i kako bi se i u ovim regionima stvorili uslovi za ubrzan razvoj novih tehnoloških, izvozno orijentisanih kompanija,
  • Razvojem i implementacijom novog pre-seed programa Raising Starts (koji uključuje finansijsku i stručnu podršku startapovima u najranijim gazama razvoja) biće podržano osnivanje i razvoj do 100 novih startap kompanija u Beogradu, Nišu i Čačku,
  • Zahvaljujući saradnji Švajcarskog saveznog instituta za intelektualnu svojinu (IPI) i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, startapima će posebno biti pružena i podrška u oblasti prava intelektualne svojine.

Podrška Švajcarske Vlade je izuzetno značajna jer će doprineti stvaranju uslova za regionalni razvoj zasnovan na znanju i inovacijama, podstičući mlade ljude da razvijaju svoje ideje, osnivaju tehnološke kompanije i svoju ekonomsku egzistenciju ostvare u Srbiji, rame uz rame sa svetom. Putem različitih modaliteta podrške koje će obezbediti Projekat, oni će steći neophodno znanje i veštine da premoste prepreke na putu od inovativne ideje do spremnosti za investicije i izlazak na globalno tržište.

Ovim projektom, uključujući i prethodnu fazu, Vlada Švajcarske Konfederacije u razvoj tehnoloških parkova u Srbiji ulaže ukupno 4.970.000 EUR (1.070.000 EUR za fazu I i 3.900.000 EUR za fazu II).

IPA 2016 - EU Projekat „Podrška Naučno-tehnološkom parku Beograd u pružanju usluga inovativnim kompanijama”

Projekat tehničke podrške EU radi na razvoju i promociji istraživanja i razvoja i poboljšanju usaglašenosti inovativnih i tehnološki zasnovanih kompanija sa harmonizovanim zakonodavstvom EU. Projekat je usmeren na dalje povećanje unutrašnjih kapaciteta NTP-a za efikasnu i održivu podršku kompanijama u svakoj fazi razvoja – od identifikacije poslovne ideje i pokretanja, do rasta i internacionalizacije, a koristeći i primenjujući najbolje međunarodne prakse. Cilj je takođe i modernizacija istraživanja i inovacija, podsticanje saradnje između industrije i akademske zajednice, kao i povećanje ulaganja u istraživanje i konkurentnost sektora inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji.

Projekat radi i na unapređenju saradnje sa relevantnim institucijama koje mogu dalje ojačati položaj NTP-a i osigurati efikasniji napredak tehnološkog razvoja i sektora inovacija u Srbiji. To uključuje i pružanje podrške Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugim akterima, a u pogledu daljeg unapređenja ekosistema i sprovođenja mera politike definisanih u Strategiji pametne specijalizacije Srbije (4S).

OIS-AIR Interreg Adrion - Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije

Projekat Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), finansiran je u okviru Interreg Adrion programa EU. Cilj projekta je uspostavljanje jedinstvenog tržišta za transfer tehnologija i podršku inovacijama koje su konkurentne i atraktivne na makro-regionalnom nivou. OIS-AIR podstiče industrijske i preduzetničke aktivnosti u Jadransko-jonskoj regiji, stavljajući u fokus jačanje konkuretnosti kroz podsticanje pristupa malih i srednjih preduzeća istraživačkoj infrastrukturi, kao i podsticanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj, naročito u sektorima koji predstavljaju konkurentske prednosti regiona.

Partneri na projektu su: AREA naučni park Trst, Italija, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija, Hrvatska privredna komora, Hrvatska, Naučno-tehnološki park Beograd, Srbija, Centar za istraživanje i tehnologiju Grčke, iz Grčke, Univerzitet Basilicata, Italija i Ministarstvo finansija i ekonomije Albanije.

Započet 2018. godine, Projekat je okupio relevantne aktere iz različitih sektora – od istraživačkih institucija, malih i srednjih preduzeća i javne uprave, donoseći nekoliko ključnih prednosti za Jadransko-jonski inovacioni ekosistem. U okviru projekta: definisana je prva pilot makro regionalna S3 za Jadransko-jonsku regiju koja generiše ključne makroregionalne razvojne putanje u najperspektivnijim sektorima (transport i mobilnost, energija i životna sredina, agro-bioekonomija), uspostavljena je OIS-AIR Innovair platforma www.oisair.net, za razmenu znanja, tehnologija i mogućnosti inovacija, sproveden je transnacionalni Proof of Concept Call  (PoC poziv) i dodeljeno 10 inovacionih vaučera vrednosti 18.500 EUR za inovativne projekate koje zajednički razvijaju istraživački centri i mala i srednja preduzeća u Jadransko-jonskoj regiji.

Izvorno uspostavljena OIS-AIR Mreža sa 7 Inovacionih centara u šest zemalja ima fleksibilan dizajn i otvorena je za nove članove, aktivne aktere u oblasti istraživanja i tehnologije u Jadransko-jonskom regionu kao što su: agencije za inovacije, tehnološki parkovi, javne i privatne istraživačke institucije, univerziteti, organizacije za podršku poslovanju. Mreža je podržana OIS-AIR Innovair platformom, virtuelnim tržištem inovacija usmerenim ka unapređenju inovacionih kapaciteta, koje pruža besplatne inovacione usluge preduzećima i promoviše uspostavljanje R2B saradnje među ključnim inovacionim igračima u Jadransko- jonskoj regiji.

Kontakt


Dođite do potrebnih odgovora. Kontaktirajte naš tim.

Veljka Dugoševića 54
11050 Beograd
Srbija
Direktna linija GSP-a: Autobus 66
tel: +381 11 3370 951


UDALJENOST OD AERODROMA: 23km

UDALJENOST OD CENTRA GRADA: 5km