Студенти и НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Studenti i NTP Beograd

Studenti i NTP Beograd 2

Jedna od aktivnosti Naučno-tehnološkog parka Beograd bilo je učešće na Samitu održivog i inovativnog poslovanja, koje je imalo za cilj da doprinese podizanju nivoa svesti o važnosti preduzetništva, inovacija i tehnološkog razvoja.

Studentima Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Fakultet političkih nauka smo kroz predavanje, radionice i panel diskusiju pokušali da približimo izazove i prednosti preduzetništva, važnost preuzimanja odgovornosti za sopstvenu karijeru, pa samim tim i za kvalitet sopstvenog života. Jedna od poslatih poruka je i da je naš tim kroz dugogogišnje iskustvo uspeo da razvije niz konkretnih usluga koje pružamo svim mladim, obrazovanim ljudima koji imaju i žele da razvijaju svoje ideje.

Naučno-tehnološki park Beograd je na ovaj način jasno pokazao spremnost i proaktivnost preuzimanjem konkretnih koraka u cilju uspostavljanja veze sa studentima, ne samo tehničkih , već i društvenih nauka.