Фесто промовише нове технологије у образовању - Naučno-tehnološki park Beograd

Festo promoviše nove tehnologije u obrazovanju

Festo promoviše nove tehnologije u obrazovanju 2

Danas je u Naučno-tehnološkom parku Beograd održana prezentacija Tec2Screen® u organizaciji kompanije Festo, u saradnji sa Gradom Beogradom i NTP Beograd. Prezentaciji su prisustvovali Mladen Šarčević, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Gabrijela Grujić, savetnik ministra za dualno obrazovanje, Marko Popadić, posebni savetnik i šef kabineta ministra, Dragomir Petronijević, član gradskog veća, kao i direktori i predstavnici srednjih škola.

Tec2Screen® je mobilni sistem patentiran od strane kompanije Festo Didaktik koji sadrži interaktivni softver za učenje prijatan za korisnika.

Festo didaktički centar je počeo sa radom tokom 2016.godine u Naučno tehnološkom parku Beograd u kome se sprovode sertifikovane Festo obuke za tehnička lica iz proizvodnih kompanija. Edukativni centar je namenjen i za edukaciju nastavnog kadra iz srednjih škola i fakulteta, kao i učenika srednjih tehničkih škola i studenata tehničkih fakulteta.

Od početka rada Festo didaktičkog centra, vlada veliko interesovanje u srpskoj industriji za seminarima i značajan broj tehničkih lica iz vodećih proizvodnih kompanija je pohađalo seminare.