Проф. Николић са Берклија одржао предавање у НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Prof. Nikolić sa Berklija održao predavanje u NTP Beograd

Prof. Nikolić sa Berklija održao predavanje u NTP Beograd

Profesor Borivoje Nikolić je održao predavannje u Naučno-tehnološkom parku Beograd. Studenti tehničkih fakulteta ali i članovi kompanija u okviru NTP-a imali su priliku da obogate svoje znanje slušajući jednog od najvećih svetskih stručnjaka u oblasti kompjuterskog inženjerstva.
U narednom periodu ćemo organizovati još sličnih predavanja kako bismo našim korisnicima omogućili da prate svetske trendove iz ove oblasti.