OIS-AIR: Успостављање отвореног иницијативног споја на подручју јадранско јонске регије - Naučno-tehnološki park Beograd

OIS-AIR: Uspostavljanje otvorenog inicijativnog spoja na području jadransko jonske regije

Automatski nacrt 2

Trajanje projekta: 01. 01. 2018 – 31. 12. 2019 

Kontakt: office@ntpark.rs

Telefon: +381113370951

Po definiciji Open innovation je paradigma koja predpostavlja da kompanije mogu i treba da koriste eksterne kao i interne ideje, i interne i eksterne puteve do tržišta, dok gledaju da uznapreduju svoju tehnologiju.

Projekat OIS-AIR nastoji da uspostavi strateški cilj uspostavljanja i razvoja Open Innovation sistema jandransko jonske regije, konkurentnog i atraktivnog na regionalnom i transnacionalnom nivou. Da bi to bilo urađeno projekat namerava da konsoliduje i ojača razvoj industrijskih i preduzetničkih aktivnosti kroz saradnju viših aktera na području.

Glavni ciljevi projekta:

Aktivnosti projekta će se fokusirati na:

  • izrada pilot S3 strategije za Jadransko-Jonsku regiju sa akcionim planom za povezivanje cijelog makroregiona.
  • Razvoj sistema otvorenih inovacija za jadransko-jonski region uspostavljanjem platforme za MSP i intuicije na kojima će se sarađivati.
  • Uspostavljanje i rad Innovation HUB-u u jadransko-jonskom regionu, zajedno sa inovativnim projektima i podrškom istraživačkih institucija za implementaciju novih interaktivnih pristupa u povezivanju ključnih aktera

Glavni rezultati projekta:

Partneri će raditi na:

  • uspostavljanje OIS-AIR HUB-a i mreže partnera,
  •     uspostavljanje 7 Inovacionih centara,
  •     organizovanje panela
  •  transnacionalnom pozivu valorizacije
  • odobravanju 10 vaučera za inovacije koje podržavaju istraživačke inovacijske projekte.

Partneri projekta:

AREA Science Park, Italija

Tehnološki park Ljubljana, Slovenija

Privredna komora Hrvatske, Hrvatska

Naučno-tehnološki park Beograd, Srbija

Centar za razvoj i tehnologiju Hellas, Grčka

Univerzitet Basilicata, Italija

Ministarstvo finansija Albanije, Albanija