Радионица „Intangible Assets and Intellectual Property in the Western Balkan Countries“ одржана у НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Radionica „Intangible Assets and Intellectual Property in the Western Balkan Countries“ održana u NTP Beograd

Radionica „Intangible Assets and Intellectual Property in the Western Balkan Countries“ održana u NTP Beograd

U Naučno-tehnološkom parku Beograd je danas održana radionica „Intangible Assets and Intellectual Property in the Western Balkan Countries“, koja je deo projekta finansiranog od strane Evropskog investicionog fonda i Evropske investicione banke, a realizovana od strane ClearViewIP.

Radionica koja je održana, jedna je od četire radionice koje će se pored Beograda održati i u Sarajevu, Skoplju i Prištini. Učesnici su imali prilike da se detaljnije upoznaju sa strategijskim značajem prava intelektualne svojine, šta se podrazumeva pod pravima intelektualne svojine, zašto su važna za MSP, ali i da kroz primere dobiju odgovore na pitanje iz prakse koja se mogu pojaviti u postupku zaštite prava intelektualne svojine.