Генерални директор Заједничког истраживачког центра Европске комисије посетио Научно-технолошки парк Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Generalni direktor Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije posetio Naučno-tehnološki park Beograd

Generalni direktor Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije posetio Naučno-tehnološki park Beograd 5

Generalni direktor Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije (Joint Research Center of European Commission), Vladimir Šuha, posetio je danas Naučno-tehnološki park Beograd.

Gordana Danilović Grković, direktorka NTP Beograda, je generalnom direktoru JRC predstavila razvojni put i rezultate NTP Beograda, a kompanije parka Futuring, Lean pay i Desing su imale priliku da sa njim podele više informacije o svom poslovanju.

Zajednički istraživački centar EU je generalni direktorat Evropske komisije, koji pruža usluge Evropskoj uniji kao celini i ima ulogu da podržava politike EU obezbeđujući nezavisnu naučnu i tehničku podršku sa finalnim ciljem kreiranja konkurentnije Evrope.