sr Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Zajednički projekti jačaju konkurentnost regiona – Potpisan OIS-AIR Manifest

Predstavnici 6 država, partneri na projektu Uspostavljanje Otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), potpisali su 1. marta u Zagrebu Manifest o nameri za formiranje otvorene trans-nacionalne mreže za podsticanje saradnje u domenu inovacija i podsticanja ekonomskog rasta i konkurentnosti u Jadransko-jonskom regionu.

Osnovni cilj OIS-AIR mreže je uspostavljanje i razvoj konkurentnog i atraktivnog trans-regionalnog inovacionog sistema koji će povezati relevantne partnere i omogućiti trans-nacionalne tokove znanja, inovacija i tehnologija. Ovako definisan sistem podržavaće trans-regionalnu saradnju istraživačkog sektora i malih i srednjih preduzeća, nudeći namenske sheme finansiranja za podršku zajedničkim inovativnim projektima.

OIS-AIR Manifest na Inovacionom međuregionalnom forumu u Zagrebu potpisali su: Naučni park AREA Trst, Italija, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija, Privredna komora Hrvatske, Naučno-tehnološki park Beograd, Srbija, Centar za razvoj i tehnologiju Helas iz Grčke, Univerzitet Basilikata, Italija i Ministarstvo finansija Albanije.

Dokument predstavlja pripremnu deklaraciju za OIS-AIR Okvirni sporazum o saradnji, koji će formalizovati uspostavljanje ove Mreže, a čiji potpisnici će biti i pridruženi partneri na projektu. Mreža će, osim toga, biti otvorena i za druge partnere, aktere aktivne u oblasti istraživanja i inovacija, kao što su: agencije za inovacije, tehnološki parkovi, javne i privatne istraživačke institucije, univerziteti, organizacije za podršku poslovanju, inkubatori, akceleratori i slično.

Na Forumu u Zagrebu predstavljena je i pilotna Makro-regionalna Strategija pametne specijalizacije (S3), koja bi trebalo da pruži uvid u trans-nacionalne lance vrednosti i konkuretne privredne sektore u Jadransko-jonskoj regiji.

O OIS-AIR projektu

Projekat Uspostavljanje Otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), finansiran u okviru Interreg Adrion programa EU, pokrenut je početkom 2018. godine kako bi se podstakao razvoj industrijskih i preduzetničkih aktivnosti u Jadransko-jonskoj regiji, kroz povezivanje i saradnju sa relevantnim akterima iz različitih sektora – od istraživačkih institucija do malih i srednjih preduzeća i javne uprave. Cilj projekta je uspostavljanje jedinstvenog tržišta za transfer tehnologija i podršku inovacijama koje su konkurentne i atraktivne na makro-regionalnom nivou.