Отворене пријаве за Такмичење за најбољу технолошку иновацију 2019 - Naučno-tehnološki park Beograd

Otvorene prijave za Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2019

Strateško upravljanje intelektualnom svojinom za MSP

Otvorene su prijave za ovogodišnje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, koju realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Tehnološko-metalurškim fakultetom iz Beograda i Radio televizijom Srbije i Vojvodine.

Početni nagradni fond iznosi 5.000.000 dinara, a rok za prijavu je 30. april 2019.

Cilj takmičenja je podsticanje preduzetničke inovativne klime u Srbiji i pružanje pomoći potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima/istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i pronalaske pretoče u tržišno valorizovane inovacije. Pravo učešća na takmičenju imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje 3 pojedinca, koji mogu biti fizička ili pravna lica (kroz svoje predstavnike).

Detaljnije informacije o uslovima prijavljivanja i pravilima takmičenja možete pronaći na sajtu inovacija.org.

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji se tradicionalno održava od 2005. godine.