Otvorene prijave za Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2019

Strateško upravljanje intelektualnom svojinom za MSP

Otvorene su prijave za ovogodišnje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, koju realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Tehnološko-metalurškim fakultetom iz Beograda i Radio televizijom Srbije i Vojvodine.

Početni nagradni fond iznosi 5.000.000 dinara, a rok za prijavu je 30. april 2019.

Cilj takmičenja je podsticanje preduzetničke inovativne klime u Srbiji i pružanje pomoći potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima/istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i pronalaske pretoče u tržišno valorizovane inovacije. Pravo učešća na takmičenju imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje 3 pojedinca, koji mogu biti fizička ili pravna lica (kroz svoje predstavnike).

Detaljnije informacije o uslovima prijavljivanja i pravilima takmičenja možete pronaći na sajtu inovacija.org.

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji se tradicionalno održava od 2005. godine.