Пословни форум Србија – Словачка 30. маја у НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Poslovni forum Srbija – Slovačka 30. maja u NTP Beograd

Studenti iz Kosovske Mitrovice u poseti NTP Beograd

U sklopu Devetog zasedanja Mešovite komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju sa Slovačkom Republikom, Privredna komora Srbije (PKS), Slovačka agencija za investicije i razvoj trgovine i Naučno tehnološki park Beograd 30. maja u NTP Beograd organizuju Poslovni forum Srbija-Slovačka.

Privrednu delegaciju Slovačke Republike čini 19 slovačkih kompanija, iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, auto industrije, prehrambene industrije, rudarstva, usluga, a nakon plenarnog dela biće organizovani bilateralni sastanci slovačkih i srpskih kompanija.

Učešće na Poslovnom forumu je bez kotizacije, dok je radni jezik na bilateralnim sastancima engleski.

Rok za prijavu je do 29. maja 2019. godine. Spisak delegacije iz Slovačke kao i prijavni list dostupni su na sajtu PKS.