Фонд за иновациону делатност покренуо нови програм-Доказ концепта - Расписан и позив за доделу иновационих ваучера - Naučno-tehnološki park Beograd

Fond za inovacionu delatnost pokrenuo novi program-Dokaz koncepta – Raspisan i poziv za dodelu inovacionih vaučera

Fond za inovacionu delatnost obeležio je danas u Naučno-tehnološkom parku Beograd pokretanje novog programa namenjenog istraživačima i objavljivanje javnog poziva za dodelu inovacionih vaučera, a tom prilikom prisutnima su se obratili prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stiven Ndegva, šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji.

Istraživači kojima je potrebna podrška da dokažu da će iz istraživanja nastati novi proizvod za kojim postoji potreba na tržištu od danas imaju na raspolaganju novi program Fonda za inovacionu delatnostDokaz koncepta. Kroz Dokaz koncepta istraživači iz naučnoistraživačkih organizacija mogu da dobiju mentorsku i finansijsku podršku u iznosu do 2.400.000 dinara kako bi utvrdili tehničke karakteristike i tržišnu primenu novog proizvoda, procesa ili tehnologije koji razvijaju u svom istraživanju. Svi zainteresovani istraživači mogu podneti prijavu do 18. novembra, putem portala Fonda za inovacionu delatnost. Mogu se prijaviti projekti iz svih oblasti nauke i tehnologije, uključujući i društveno-humanističke i umetnost, od strane naučnoistraživačih organizacija i svih akreditovanih za ovu delatnost, uključujući i privatne. Ukupan budžet za podršku iznosu 60 miliona dinara.

Fond za inovacionu delatnost raspisao je danas i javni poziv za dodelu inovacionih vaučera namenjenih malim i srednjim preduzećima da koriste usluge naučnoistraživačkih organizacija kako bi rešili tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju. Preduzeće može iskoristiti maksimalno 800.000 dinara po inovacionom vaučeru, kojim se pokriva do 80% ukupnih troškova usluge. Javni poziv je otvoren do utroška opredeljenih sredstava, budući da se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, koja za ovaj javni poziv iznose 60 miliona dinara. Inače, od 2017. do danas, Fond je odobrio 330 inovacionih vaučera za 296 preduzeća, u ukupnom iznosu od 210 miliona dinara.

Na panelu o daljem razvoju sistema podrške inovacijama u Srbiji na današnjem događaju razgovarali su prof. dr Viktor Nedović, državni sekretar, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost, dr Milica Đurić-Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku i Nikola Nikačević, redovni profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu i osnivač kompanije „EON plus“ na panelu „Od istraživanja ka tržištu“. Razgovor je vodio Mlađan Stojanović, koordinator Programa transfera tehnologije u Fondu za inovacionu delatnost.

Sredstva za realizaciju ova dva javna poziva u isnosu od u iznosu od 120.000.000 dinara obezbeđena su iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat unapređenja konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).