Представљене могућности за финансирање заједничких пројеката МСП и истраживача у оквиру OIS-AIR PoC Позива - Naučno-tehnološki park Beograd

Predstavljene mogućnosti za finansiranje zajedničkih projekata MSP i istraživača u okviru OIS-AIR PoC Poziva

Prilike za mala i srednja preduzeća, procedura prijava i istraživački predlozi u okviru OIS-AIR Proof of Concept Poziva (PoC Call), kojim se dodeljuju inovacioni vaučeri za 10 najboljih projekata koje zajednički razvijaju MSP i istraživačke institucije/univerziteti u Jadransko-jonskoj regiji, predstavljeni su tokom „R2B matchmaking“ prezentacije Naučno-tehnološkog parka Beograd, održane tokom Srpskog dana inovacija u robotici 16. septembra. Skupu u NTP Beograd prisustvovali su predstavnici univerziteta i malih i srednjih preduzeća.

PoC Poziv sprovodi se u okviru projekta Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije OIS-AIR (Interreg Adrion EU Program) i ima za cilj komercijalizaciju istraživanja u dobre poslovne modele. Poziv nudi finansijsku podršku u vidu inovacionih vaučera vrednih 18.5000 EUR za 10 najboljih inovativnih projekata u oblastima: agro-bioekonomija, transport i mobilnost, energija i životna sredina, a koje zajednički razvijaju mala i srednja preduzeća (MSP) i univerziteti ili istraživačke institucije u Jadransko-jonskoj regiji.

Kako je objasnila Nataša Ćirović iz NTP Beograd, koji je jedan od partnera na projektu, istraživači iz Jadransko-jonske regije već su u prvoj fazi Poziva predstavili rezultate svojih istraživanja i patente na OIS-AIR INNOVAIR Platformi (Call for Idea). Ukupno je stiglo 100 prijava istraživača, od kojih je Ćirović predstavila nekoliko.  Sada se pozivaju MSP da se upoznaju sa objavljenim istraživačkim predlozima kako bi se sporvelo spajanje i Poziv za podnošenje zajedničkih istraživačkih projekata (Call for Projects). U ovoj fazi, naime, kompanije će izraziti svoj interes za dalji razvoj istraživačkih predloga kroz zajednički projekat sa istraživačima.

Ćirović je objasnila i proceduru prijave, ističući da je korisnik vaučera istraživač.

Poziv za projekte otvoren je do 30. septembra.

OIS-AIR PoC Poziv naročito podstiče prijavu zajedničkih transnacionalnih projekata između istraživačkih institucija i MSP, kako bi se podstakla prekogranična inovaciona mreža u Adrion regiji.

Partneri na OIS-AIR projektu su: AREA naučni park Trst, Italija, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija, Hrvatska privredna komora, Hrvatska, Naučno tehnološki park Beograd, Srbija, Centar za istraživanje i tehnologiju Grčke, iz Grčke, Univerzitet Basilicata, Italija i Ministarstvo finansija i ekonomije Albanije.