sr Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Nagrađeno 10 inovativnih projekata u Jadransko-jonskoj regiji – Među dobitnicima OIS-AIR inovacionih vaučera i Univerzitet u Beogradu

Objavljeni su dobitnici 10 inovacionih vaučera u okviru OIS-AIR Proof of Concept poziva, koji ima za cilj podršku inovativnih projekata koje zajednički razvijaju istraživački centri i mala i srednja preduzeća u Jadransko-jonskoj regiji.

Nagrađenima se dodeljuju inovacioni vaučeri vredni 18.500 EUR, a među deset dobitnika je i projekat Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu  sa tehnologijom u domenu biotehnoloških istraživanja u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, koji će realizovati sa italijanskom kompanijom Gibob S.r.l.  Takođe, među nagrađenim projektima našlo se i preduzeće RPG Katica Rajkovic iz Srbije, koje će zajednički projekat, takođe u oblasti agro-bioekonomije, sprovoditi sa Univerzitetom u Padovi.

Nosioci vaučera su istraživački centri/univerziteti, a svi dobitnici su: SISSA, Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Beogradu,  Univerzitet u Padovi, Univerzitet Udine,  TECOS  razvojni centar iz Slovenije, Univerzitet u Parmi i Univerzitet u Ljubljani.

Finalna rang lista prijavljenih projekata dostupna je na INNOVAIR Platformi.

Kako je OIS-AIR PoC Call  usmeren na podršku zajedničkih projekata istraživačkih centara i kompanija u 3 oblasti: transport i mobilnost, energija i životna sredina i agro-bioekonomija, inovacione vaučere je dobilo 6 projekata iz oblasti poljoprivrede, 3 iz oblasti zaštite životne sredine, dok je 1 projekat iz oblasti transporta.

Pet od 10 nagrađenih projekata su transnacionalni, što potvrđuje međunarodni karakter inicijative i primenu otvorenog inovacijskog pristupa koji će podstaći transnacionalne tokove znanja, inovatora, te zajedničkog korišćenja objekata i tehnologija.

OIS-AIR PoC Poziv je transnacionalna inicijativa koju promoviše OIS-AIR mreža ustanovljena od strane predstavnika šest zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Grčka i Albanija), partnera na projektu Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), u cilju jačanja ekonomskog rasta i konkurentnosti, dok je cilj dodele inovacionih vaučera podrška komercijalizaciji istraživanja u dobre poslovne modele. Partner iz Srbije na projektu je Naučno-tehnološki park Beograd.

OIS-AIR PoC Call započeo je u maju 2019. godine i pokazao se kao veoma atraktivna inicijativa za istraživačke centre i mala i srednja preduzeća Jadransko-jonske regije: u okviru Poziva za ideje (Call for Ideas) završenom u julu, istraživački centri/univerziteti prijavili su 100 tehnologija/rezultata istraživanja, dok je u okviru Poziva za projekte (Call for Projects) završenom u oktobru, prijavljeno 65 projekata koje bi zajedno razvijali istraživački centri/univerziteti i mala i srednja preduzeća u Jadransko-jonskoj regiji. Nakon faze evaluacije, top 10 zajedničkih inovativnih projekata sada je spremno za sufinansiranje OIS-AIR inovacionim vaučerima vrednosti 18.500 EUR.

O projektu OIS-AIR

Projekat Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), finansiran je u okviru Interreg Adrion programa EU. Cilj projekta je uspostavljanje jedinstvenog tržišta za transfer tehnologija i podršku inovacijama koje su konkurentne i atraktivne na makro-regionalnom nivou, kroz povezivanje i saradnju sa relevantnim akterima iz različitih sektora – od istraživačkih institucija do MSP i javne uprave. Partneri na projektu su: AREA naučni park Trst, Italija, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija, Hrvatska privredna komora, Hrvatska, Naučno-tehnološki park Beograd, Srbija, Centar za istraživanje i tehnologiju Grčke, iz Grčke, Univerzitet Basilicata, Italija i Ministarstvo finansija i ekonomije Albanije.