Е-фактуре, новине у достављању финансијских извештаја, алтернативни извори финансирања... - Одржан meet-up Планирај свој биланс успеха - Naučno-tehnološki park Beograd

E-fakture, novine u dostavljanju finansijskih izveštaja, alternativni izvori finansiranja… – Održan meet-up Planiraj svoj bilans uspeha

Najvažnije novine novog Zakona o računovodstvu predstavljene su juče na meetup-u Planiraj svoj bilans uspeha u NTP Beograd.

Razloge za izradu novog zakona – usklađivanje sa zahtevima novih propisa EU u oblasti korporativnog finansijskog izveštavanja, otklanjanje nedostataka u primeni postojećeg zakonskog rešenja, prelazne i završne odredbe i stupanje na snagu novog zakona, predstavio je Aleksandar Janjušević, šef odseka za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija Republike Srbije.

Kao jedna od glavnih novina novog Zakona je i uvođenje obaveze pravnim licima, odnosno preduzetnicima da fakture (račune) moraju sastavljati i dostavljati isključivo u elektronskom obliku. E-fakture biće obavezne počev od 1. januara 2022. godine.

Novi zakon predviđa ukidanje obaveze dostavljanja dva seta izveštaja Agenciji za privredne registre (podaci za statističke potrebe do kraja februara a finansijski izveštaji do 30. juna). Umesto toga, Zakonom je predviđen jedan rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja radi javnog objavljivanja – do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Izuzetak je  rok obveznicima revizije finansijskih izveštaja da dostave revizorski izveštaj i prateću dokumentaciju do 30. juna tekuće za prethodnu godinu, odnosno do 31. jula ukoliko se radi o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja (rešenje kao u aktuelnom Zakonu o računovodstvu)

Novina u Zakonu je i sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje, obavezna za sva privredna društva (uključujući mikro). Tako će redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica i preduzetnika, razvrstanih kao mikro pravno lice ubuduće obuhvatati: Bilans stanja,  Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje.

Kako je objasnio prof. dr Zoran Petrović, Napomena će zapravo pedstavljati finansijski izveštaj u opisnoj, tekstualnoj formi i objasniće poslovanje firme tako da svako može da razume o kakvoj firmi se radi, čime se bavi i kakve su joj perspektive poslovanja.

Novi Zakon o računovodstvu stupa na snagu 1. januara 2020. godine. Podzakonska akta za sprovođenje zakona doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu, a počeće da se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. Novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja – počeće da se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.

Na skupu u NTP Beograd bilo je reči i o Zakonu o alternativnim investicionim fondovima. Kako je istakla Aleksandra Dragović Delić, rukovodilac grupe za hartije od vrednosti i tržište kapitala u  Ministarstvu finansija predstavljajući najvažnije odredbe, ovaj zakon je bio neophodan kako bi se prilagodili stepenu razvoja domaćeg tržišta kapitala na osnovu dostavljenih inicijativa predstavnika sektora investicionih fondova, a trebalo bi da omogući pristup dodatnim/alternativnim izvorima finansiranja za mikro, mala i srednja privredna društva.

Skup je moderirala Vera Dokmanović Ćirić, pomoćnik direktora za finansije u NTP Beograd.