Јавна расправа о Нацрту Стратегије паметне специјализације у Републици Србији 17. јануара у НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Javna rasprava o Nacrtu Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji 17. januara u NTP Beograd

Studenti iz Kosovske Mitrovice u poseti NTP Beograd

Strategija pametne specijalizacije Republike Srbije predstavlja važan instrument za poboljšanje inovacionog i istraživačkog ekosistema, razvoj ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama i usmeravanje budućeg investiranja u oblasti koje su unutar procesa indetifikovane kao oblasti prioriteta.

Nacionalna Strategija pametne specijalizacije pripremana je kroz temeljni analitički i konsultativni proces tokom poslednje tri godine, vođen metodologijom najboljih praksi zemalja članica EU, a proces izrade je nadgledao Objedinjeni istraživački centar Evropske komisije. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koordiniralo je ovaj proces uz aktivno uključenje svih relevantnih institucija iz vladinog i nevladinog sektora.

U petak 17. novembra istovremeno će na tri lokacije, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, biti organizovana Javna rasprava kako bi se Nacrt strategije predstavio najširoj javnosti i zainteresovanim stranama, te obezbedile neophodne povratne informacije za završetak ovog procesa.

Na događaju u NTP Beograd, između ostalog, biće predstavljen Nacrt strategije sa sveobuhvatnm paketom mera koje imaju za cilj da omoguće jačanje ekonomije zasnovane na znanju u četiri prioritetne oblasti sa identifikovanom konkurentskom prednošću korišćenjem izvrsnosti iz lokalnih istraživačko-razvojnih organizacija kroz komercijalizaciju inovacija u relevantnim industrijama: Hrana za budućnost, Mašine i procesi za budućnost, IKT i Kreativne industrije.