Произвдено готово 15.000 заштитних стакала и држача за визире - Опрема у иновационим лабораторијама НТП Београд стављена на располагање за израду дефицитарних медицинских помагала - Naučno-tehnološki park Beograd

Proizvdeno gotovo 15.000 zaštitnih stakala i držača za vizire – Oprema u inovacionim laboratorijama NTP Beograd stavljena na raspolaganje za izradu deficitarnih medicinskih pomagala

Gotovo 15.000 komada zaštitnih stakala i držača za vizire proizvedeno je na laserima i 3D štampačima u inovacionim laboratorijama NTP Beograd tokom trajanja vanrednog stanja usled pandemije Corona virusa, u saradnji sa inicijativom Vizionari Srbije i Polyhedra Lab! Na 3D štampačima štampani su i nosači zaštitnog stakla za vizire, kao i elementi potrebni za ostalu medicinsku opemu (npr, račve za respiratore).

Oprema u savremenim inovacionim laboratorijama u NTP Beograd prepoznata je  odmah po proglašenju pandemije virusa Covid-19 od startapova  NTP zajednice  i mejkera da se može iskoristiti za razvoj i izradu zaštitne opreme za suzbijanje efekata virusa. Uz veliko angažovanje članova tima NTP Beograd, kako na planu obezbeđivanja tehničkih preduslova za izvođenje ovih aktivnosti, tako i stručne podrške u sprovođenju aktivnosti naše nove laboratorije (u kojima je oprema tek pristigla), laboratorije su stavljene na raspolaganje za proizvodnju deficitarnih medicinskih pomagala.

U laboratorijama su štampani i prvi uzorci LifeMask zaštitnih maski za višestruku upotrebu sa HEPA filterom, kao i prvi prototitipi delova za prvi srpski respirator. Ova inovativna rešenja razvijaju članovi naše zajednice, mladi inovator Nikola Krstić i Marko Panić, osnivač kompanije Smart Research,  koji su se odazvali pozivu države za razvoj tehničkih rešenja za suzbijanje efekata pandemije i našli se među 12 projekata odabranih od strane Fonda za inovacionu delatnost.

Oprema u inovacionim laboratorijama NTP Beograd stavlja se na raspolaganje svim kompanijama članicama, kao i svim startapovima i visokoobrazovanim, mladim ljudima koji imaju ideju da razvijaju nove inovativne proizvode i usluge. U saradnji sa Vladom Republike Srbije prošireni su kapaciteti Inovativne 3D laboratorije (inicijalno uspostavljene uz podršku Vlade Konfederacije Švajcarske), zahvaljujući čemu su formirane i dve nove. U naredne četiri godine rad mladih inovatora u inovacionim laboratorijama biće  dodatano podržan od Vlade Švajcarske Konfederacije  kroz grantove i stručnu podršku.