sr Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Jačanje kapaciteta u oblasti prava zaštite intelektualne svojine – NTP Beograd i ZIS potpisali Memorandum o saradnji

Naučno-tehnološki park Beograd (NTP Beograd) potpisao je Memorandum o saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije (ZIS), sa ciljem obezbeđivanja dalje podrške inovativnim kompanijama i timovima u oblasti pravne zaštite intelektualne svojine, razmene iskustva i informacija, kao i podizanja svesti o važnosti ove oblasti u procesu razvoja inovacija.

Dobra dosadašnja saradnja između dve ustanove se, prema rečima Gordane Danilović Grković, v.d. direktora NTP Beograd, ovim Memorandumom podiže na još viši nivo.

Poseban vid podrške biće pružen kompanijama i timovima u okviru projekta “Tehnopark Srbija 2 – podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova”, koji Naučno-tehnološki park Beograd sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske, a u skladu sa Memorandumom o razumevanju između Vlade Republike Srbije (u ime Vlade: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Vlade Švajcarske Konfederacije (u ime Vlade: Državni sekretarijat za ekonomske poslove – SECO). Upravo u okviru komponente koja pokriva aspekte prava intelektualne svojine ovog Projekta, predviđa se podrška Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije i Švajcarskog federalnog instituta za intelektualnu svojinu – IPI na izgradnji kapaciteta naučno-tehnoloških parkova u Beogradu, Nišu i Čačku, za pružanje podrške privrednim subjektima u oblasti prava intelektualne svojine.

Kako je na događaju povodom obeležavanja Dana intelektualne svojine (26. april), u organizaciji ZIS, istakla Danilović Grković, pored jačanja kapaciteta naučno-tehnoloških parkova u ovoj oblasti, posebno će u oblasti prava zaštite intelektualne svojine biti pružena podrška startap timovima i kompanijama u najranijim fazama razvoja, polaznicima programa Raising Starts, koji se realizuje u okviru ovog Projekta sa ciljem osnivanja i razvoja novih startap kompanija i podsticanja izvoza inovativnih proizvoda i usluga. Timovi polaznici prvog ciklusa Raising Starts programa već su prošli obuku u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, a očekuje se da ćemo naredne godine imati i prve zaštićene patente u okviru ovog Programa.

Saradnja dve ustanove po potpisanom Memorandmu, obuhvatiće podršku timovima i kompanijama na projektu “Tehnopark Srbija 2” u pogledu informativnih i stručnih usluga u pretraživanju javno dostupnih baza patentne dokumentacije i baza drugih prava intelektualne svojine, prepoznavanju i zaštiti relevantnih prava u ovoj oblasti, kao i organizaciji obuka, seminara i edukativnih događaja u vezi sa izgradnjom kapaciteta naučno-tehnoloških parkova u ovoj oblasti. Pod okriljem uspostavljene saradnje, dve organizacije će raditi i na razmeni dobre prakse i iskustva, te na organizaciji konferencija, seminara i drugih edukativnih događaja u vezi sa intelektualnom svojinom i podsticanjem inovativnosti privrednih subjekata, naročito startapova.