Rame uz rame sa svetom – Inclusio: Platforma za podršku osobama sa invaliditetom

U toku novog javnog poziva za Raising Starts program za startape, upoznajemo vas sa kompanijama podržanim u prethodnom, prvom ciklusu – 13 kompanija dobilo je stručnu podršku za razvoj biznisa, rad 1 na 1 sa svojim mentorima, konekcije i finansijsku podršku do 15.000 CHF za ubrzan razvoj inovativne ideje i proboj na globalno tržište. Prijave za novi poziv dostupne su na LINKU!

Inclusio razvija platformu koji osobama sa invaliditetom omogućava lakše obavljanje svakodnevnih poslova na javnim mestima, poput odlaska u prodavnicu, banku ili druge objekte. Zahvaljujući njoj, korisnici pre nego što pristupe objektu, mogu da obaveste dežurne zaposlene koja vrsta pomoći im je potrebna kako bi obavili željenu aktivnost. Proizvod je istovremeno i podrška kompanijama da svim svojim korisnicima pruže jednak kvalitet usluge.

Razumevanje potreba koje imaju osobe sa invaliditetom je, pored istraživanja među ciljnom grupom, zasnovano i na ličnom iskustvu jednog od osnivača. Bojan i Rastko sa nama su razgovarali o svojim motivima da pokrenu ovu jedinstvenu platformu i kako će, sa rastom svesti o važnosti društveno-odgovornih aktivnosti, osigurati njenu održivost.

U okolnostima kada su pojedine IT delatnosti izdvajaju kao izrazito profitabilne i predstavljaju gotovo siguran adut na tržištu i za investitore, vi ste se opredelili da razvijate rešenje koje će pomoći osobama sa invaliditetom. Šta vas je podstaklo da se opredelite baš za takav proizvod, koji je bio presudni trenutak?

Umesto da budemo vođeni profitabilnošću, tokom razvoja Inclusio sistema bili smo vođeni motivom da osobama sa invaliditetom poboljšamo kvalitet života. Kreirajući sistem koji je za njih potpuno besplatan, neophodnu profitabilnost modela radi dugoročne samoodrživosti projektovali smo prema klijentima koji će naš sistem implementirati u svojim objektima.

Kako biste najjednostavnije opisali svoj proizvod i kako platforma funkcioniše?

Inclusio je platforma koja osobama sa invaliditetom omogućava da lakše obavljaju svakodnevne aktivnosti, poput odlaska u banku, prodavnicu ili bilo koji drugi poslovni objekat. Putem Inclusio platforme, osobe sa invaliditetom, pre nego što pristupe poslovnom objektu, mogu da obaveste dežurne zaposlene koja vrsta pomoći im je potrebna kako bi obavili željenu aktivnost.

Koje sve probleme vaša platforma rešava korisnicima?

Uz Inclusio platformu osobe sa invaliditetom prevazilaze poteškoće vezane za pristup objektu, pronalaženje dežurnog zaposlenog i javno komuniciranje problema i potrebne pomoći. Sa druge strane, kompanije omogućavaju jednak kvalitet usluge svim svojim korisnicima.

Koliko je trajao proces kreiranja i validiranja biznis ideje? Koliko ste se u tome oslonili na kosultacije i razgovor sa potencijalnim korisnicima?

Zbog svog problema sa vidom, ceo život sam se suočavao sa poteškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti na javnim mestima. Shvativši potencijal primene informacionih tehnologija u rešavanju problema pristupačnosti, počeo sam da istražujem probleme sa kojima se susreću ljudi sa drugim tipovima invaliditeta. Inclusio je nastao kao sveobuhvatno rešenje projektovano na osnovu agregiranih potreba osoba sa invaliditetom, a kroz svoj prvi prototip koji sam razvio početkom 2017. godine sam i validirao inicijalni koncept. Od tada je Inclusio doživeo mnoga unapređenja koncepta, a od proleća 2021. zahvaljujući Raising Starts programu, Rastko i ja intenzivno radimo na razvoju prve verzije proizvoda koja će biti primenjena u praksi.
Takođe, povratne informacije od kompanija su nam od izuzetnog značaja, kako bismo pred njih izašli sa proizvodom koji mogu da primene što pre, odnosno sa proizvodom koji može bez ikakvih prepreka da se implementira u njihov postojeći način poslovanja.

Kako nameravate da promovišete svoj proizvod među potencijalnim korisnicima, da li vidite moguću podršku u tome među organizacijama civilnog sektora?

Jedan od osnovnih kanala promocije i edukacije ka korisnicima koji smo prepoznali predstavljaju udruženja grupa građana sa invaliditetom. Smatramo da je specijalizovanost svake grupe za određeni tip invaliditeta velika prednost u adekvatnoj i prilagođenoj komunikaciji ka potencijalnim korisnicima. Organizacije civilnog sektora takođe predstavljaju potencijalni kanal promocije, a s obzirom na to da je sistem besplatan za krajnje korisnike, nadamo se brzom rastu kako bi se pomoglo što većem broju ljudi kojima je to potrebno.

Koliko je zahtevno pronaći biznis model za ovakav tip rešenja? Koliko su velike kompanije svesne važnosti CSR-a upravo u ovoj oblasti?

Od početka smo bili sigurni u dve stvari – da platforma treba da bude dostupna osobama sa invaliditetom bez ikakvih naknada i obaveza, kao i da ne želimo da zavisimo od stalnog prikupljanja eksternih izvora finansiranja, odnosno da platforma treba da bude održiva. Iz tog razloga smo se okrenuli kompanijama kao klijentima koji će plaćati da ovaj sistem bude implementiran kod njih. Velike kompanije i njihov menadžment su sve više svesne važnosti CSR-a i u širem smislu, a i u smislu inkluzivnosti i pristupačnosti. Takođe, kupci i investitori sve više traže od korporacija da budu društveno odgovorne i takozvani ESG (environment, social. governance) ciljevi postaju sve značajniji kao merilo uspešnosti poslovanja kompanija.

U čemu vam je najviše značila podrška programa Raising Starts?

Istakao bih mentore sa kojima smo povezani u okviru Raising Starts programa kao nešto što nam je od najvećeg značaja, jer nam njihovo znanje i iskustvo pomaže da na proizvodu radimo kvalitetnije i efikasnije.

Šta će biti najveći izazovi u narednom periodu?

Jedan od najvećih izazova je definitivno validacija proizvoda u praksi sa ranim usvajačima. Sa strane osoba sa invaliditetom izazov predstavlja validacija prilagođenosti sistema svakom specifičnom slučaju i scenariju, a sa strane kompanija, pristup i implementacija na što većem broju lokacija.

U kojoj meri ste okrenuti izvozu, koja tržišta vidite kao najizazovnija u pogledu konkurencije, a na kojima najveću šansu za proboj u skorijem periodu?

Želimo da Inclusio najpre zaživi u Srbiji i da napravimo što veći uticaj na naše neposredno okruženje, gde kompanije koje su lideri u CSR-u vidimo kao glavne partnere. Italiju vidimo kao mesto gde se možemo probiti na tržište EU, s obzirom da je Bojan alumnista Politehničkog univerziteta u Milanu i da je kontakt sa njima kao vodećom edukativnom institucijom već uspostavljen. Kao izazovna tržišta vidimo sva ona gde svest o inkluzivnosti i pristupačnosti nije razvijena, jer na tim tržištima moramo prvo da edukujemo javnost da bi se javila potreba kod kompanija za našom platformom.
Imamo u planu i nove investicije, pre svega kako bismo proširili set funkcionalnosti koje mogu dodatno da pomognu osobama sa invaliditetom. Investitore tražimo među takozvanim „Impact“ fondovima kod kojih uticaj na poboljšanje okruženja ima veću težinu u odnosu na potencijalni povrat investicije.

Program Raising Starts realizuje se uz podršku Vlade Švajcarske, u okviru projekta “Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova”. Program sprovodi Naučno-tehnološki park Beograd, u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Niš i Naučno-tehnološkim parkom Čačak.