О координацији иновационих политика и међурегионалној сарадњи на састанку партнера BlueAir Adrion projekta - Naučno-tehnološki park Beograd

O koordinaciji inovacionih politika i međuregionalnoj saradnji na sastanku partnera BlueAir Adrion projekta

Partneri na projektu Blue growth smart Adriatic Ionian – BlueAir, okupili su se u Barseloni 7. i 8. februara 2023. godine, kako bi razmenili iskustva i prakse i čuli više o koordinaciji inovacionih politika na makroregionalnom nivou, umrežavanju i udruživanju inovacionih aktera u klastere i međuregionalnoj inovacionoj saradnji.

Događaju koji je organizovan na Institutu de Ciències del Mar – CSIC od BLUENETCAT – Xarxa Marítima de Catalunya i Politehničkog instituta Katalonije (Universitat Politècnica de Catalunya – UPC), koja je jedan od vodećih regiona u promeni paradigme politike inovacija u cilju podrške društvenim i održivim tranzicijama uvođenjem principa transformativne inovacije u svoj strategiji pametne specijalizacije.

Naučno-tehnološki park Beograd je pridruženi partner na projektu BlueAir koji se finansira od Interreg Adrion programa (2020-2023).

Više informacija o projektu na: blueair.adrioninterreg.eu