Јачање капацитета и саветоданвна подршка швајцарских стручњака у области трансфера технологије и заштите интелектуалне својине - Naučno-tehnološki park Beograd

Jačanje kapaciteta i savetodanvna podrška švajcarskih stručnjaka u oblasti transfera tehnologije i zaštite intelektualne svojine

Predstavnici Švajcarskog instituta za intelektualnu svojinu (Swiss IPI) boravili su ove nedelje u Naučno-tehnološkom parku Beograd, gde su u okviru uspešne zajedničke saradnje na IP komponenti u okviru projekta „Tehnopark Srbija 2“, organizovane aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta i savetodavne podrške akterima lokalnog inovacionog ekosistema u oblasti zaštite intelektualne svojine (IP) i transfera tehnologija.

Projekat „Tehnopark Srbija 2 – podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova” Naučno-tehnološki park Beograd sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske, u cilju povećanja konkurentnosti kroz inovacija i tehnološkog preduzetništva u Srbiji.

Ovo je bila i jedinstvena prilika za tehnološke i startap kompanije iz Srbije da uče, rade i dobiju konkretan feedback i savete od vodećih švajcarskih stručnjaka u ovoj oblasti.

Uz upoznavanje sa lokalanim akterima, razmenu izazova i sagledavanje prilika za dodatno učenje iz najboljih svetskih praksi, u NTP Beograd su organizovana i predavanja dva vrhunska švajcarska stručnjaka u oblasti transfera tehnologije i IP-ja.

Matthias Kuhn predsednik Švajcarske asocijacije za transfer tehnologije (SwiTT) predstavio je put, izazove i dostignuća koji su bili ključni u procesu razvoja transfera tehnologije u Švajcarskoj konfederaciji, na predavanju na kome je veliki proj predstavnika naučno-istraživačkih organizacija, akademije i organizacija podrške stekao važan uvid kako efikasan sistem transfera tehnologija funkcioniše na više nivoa i šta možemo da naučimo iz iskustva zemlje lidera na svetskim listama inovativnosti.

Birgit Weil, advokatica iz Švajcarske donela je tehnološkim kompanijama vredna znanja, pravne zamke, tehnike pregovaranja i uvid u praktičnu primenu ugovora o licenciranju sa međunarodnim karakterom, nakon čega su za deo kompanija omogućene i 1 na 1 konsultacije sa Birgit, koja na zaštiti IP-ja radi sa nekim od najvećih IT kompanija na svetu.

U cilju podizanja svesti i novih prilika za učenje,  predstavnici Swiss IPI održali su i predavanje za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu kako Švajcarska štiti identitet i intelektualnu svojinu, sa primerima i naučenim lekcijama iz prakse.