Лидери иновација у индустријском инжењерству - Првих 20 година EuroCons Group - Naučno-tehnološki park Beograd

Lideri inovacija u industrijskom inženjerstvu – Prvih 20 godina EuroCons Group

Danas na tržištu prepoznata prvenstveno po cleanroom tehnologiji, kompanija EuroCons Group već 20 godina krči put inovacijama u oblasti industrijskog inženjeringa. Realizaciju projekata po sistemu ključ u ruke broje u stotinama, osvajajući nova tržišta. Pre godinu dana pridružili su se zajednici Naučno-tehnološkog parka Beograd (NTP Beograd), u kome sektor inženjeringa razvija nove tehnologije za primenu u brojnim industrijama, a naročito proizvodnji litijumskih baterija. Jubilej od dve decenije bio je povod da o razvojnom putu kompanije, pionirskim poduhvatima i daljim planovima razgovaramo sa Goranom Đurićem direktorom ove kompanije.

Koje ključne trenutke i prekretnice biste izdvojili iz prvih 20 godina poslovanja?

Cleanroom tehnologija po kojoj je EuroCons Group danas prvenstveno prepoznat na tržištu izuzetno je široko primenjena u farmaceutskoj industriji i medicini, a sve više u proizvodnji hrane i automobilskoj industriji.

Posle osnivanja matične kompanije EuroCons Group 2003. godine u Vršcu, 2006. godine smo od države kupili projektansku fimu Biro plus, zatim osnovali našu izvođačku kompaniju Darnico i kompaniju Lab Prova, prvu akreditovanu laboratoriju za proveru kvaliteta vazduha na ovim prostorima. Time smo grupaciju zaokružili tako da klijentima nudimo projekte ključ u ruke u oblasti industrijskog inženjeringa. 2009. godine postajemo prva firma u regionu akreditovana za inženjering poslove u farmaciji i medicni, a od pre dve godine i prva kompanija u jugoistočnoj Evropi koja je akreditovana za inženjering poslove za clean&dry room tehnologiju, koja je osnova za proizvodnju litijumskih baterija.

Goran Đurić, osnivač i direktor EuroCons Group

Šta vas danas izdvaja od konkurencije i čini liderom u razvoju rešenja za clean&dry room okruženja?

– Projekte realizujemo po sistemu ključ u ruke, gde ne zavisimo od drugih firmi, i tu je naša glavna prednost u odnosu na ostale konkurentske firme koje imaju samo pojedinačne segmente našeg poslovanja. Kada je reč o regionu, mi smo i dalje jedina kompanija koja raspolaže clean&dry room tehnologijom.

Izdavajamo se i po tome što projekte relizujemo prema standardima koji se tek pripremaju za usvajanje, tako da su naši klijenti, nakon saradnje sa nama, u situaciji da već ispunjavaju, a ne da se usklađuju sa novim standardima.

Na koje projekte i partnerstva ste najponosniji?

– Iza nas je nemali broj od 250 završenih projekata, što pokazuje koliko poverenja uživamo kod naših klijenata. Posebno smo ponosni na nedavno izgrađenih 9.000m2 čiste sobe za japansku kompaniju elektromotora Nidec Elesys u Novom Sadu, i to je jedan od najvećih projekata ovog tipa u regionu. Kompletan posao od projektovanja, izgradnje, validacije i puštanja u rad je završen sa uposlenima unutar naše grupacije, što nam je i omogućilo završetak posla u rekordnom roku, za manje od 6 meseci. Takođe, tu je i jedinstveni projekat Instituta BoiSens u Novom Sadu, gde smo primenili tehnologije koje nikada do sada nisu primenjivane u našoj zemlji. U pitanju su antivibraciono jezgro na koje se oslanja unutrašnji deo zgrade i hlađenje data centra pomoću indirektne evaporacije koja obezbeđuje minimalno korišćenje električne energije zahvaljujući tehnologiji kompanije Munters.

Kada je reč o regionu, izdvojio bih projekat Mar Medica u Severnoj Makedoniji, za uzgoj medicinskog kanabisa u zatvorenom prostoru – kontrolisanim uslovima i čiste sobe za ekstrakciju ulja iz medicinskog kanabisa, kao i projekat Omnia u Rumuniji, gde smo izgradili čiste sobe za pakovanje skroba.

Naša grupacija snažnija je utoliko što ekskluzivno zastupamo više od 20 vodećih svetskih proizvođača opreme za filtraciju vazduha, regulaciju vlage u vazduhu, procesnu opremu i opremu za pakovanje, kao i za tretman voda i hidropenumatsku tehniku. Kriterijum za sva naša zastupništva, odnosno dugogodišnja partnerstva, bio je visok kvalitet opreme koju možemo da ponudimo našim kupcima.

Kakvu ulogu kompanija igra u podršci održivim energetskim rešenjima?

– Naš cilj je projektovanje i izvođenje najsavremenijih procesnih rešenja koja unapređuju ukupno poslovanje naših klijenata, a u osnovi čega su upravo energetski efikasna rešenja i ona koja doprinose zdravom životnom okružnju i održivom razvoju. Osim projektovanja ovakvih rešenja, nudimo najkvalitetniju opremu, kao i usluge održavanja i unapređenje sistema. Naš inženjerski i servisni tim su tu da isprate radne procese klijenata, između ostalog i u cilju kontinuiranog poboljšanja energetske efikasnosti, što utiče i na smanjenje troškova ovih procesa.

9000 m2 čiste sobe za Nidec Elesys, japansku fabriku invertora u Novom Sadu

Od pre godinu dana deo ste zajednice NTP Beograd. Šta vam donosi razvoj u inovativnom okruženju naše zajednice?

– Kako je EuroCons Group prepoznat kao inovativna kompanija u projektovanju i izgradnji modular&lite sistema za clean&dry, od početka ove godine naš sektor Inženjeringa je postao deo Naučno-tehnološkog parka Beograd, što je dodatno podstaklo naše dalje usavršavanje u ovoj oblasti. Stečena saznanja smo uspešno primenili na projektu ElevenEs u Subotici, gde smo sarađivali sa prvom kompanijom u Evropi koja je razvila tehnologiju za proizvodnju LFP – litijum fero fosfatnih baterija i u čijem proizvodnom pogonu smo ostvarili ekstremno suve i čiste uslove ( klasa ISO7 sa tačkom rose od -50C).

Naučno-tehnološki park je sam po sebi izuzetno podsticajno okruženje za razvoj novih tehnologija, jer ste u svakodnevnom neposrednom kontatku sa stručnjacima koje imaju viziju napretka ne samo svoje kompanije, već jednog šireg ekosistema u kome posluju. Moja je vizija uvek bila da najnovija tehnološka dostignuća kreiramo upravo na našem tržištu, jer verujem da za to imamo znanja i mogućnosti.

Kako vidite narednih 20 godina za vašu kompaniju?

– U godinama ispred nas planiramo da dalje sledimo viziju EuroCons Group, da osvajamo nove tehnologije i nova tržišta. Jedan od ciljeva nam je da projekte po sistemu ključ u ruke realizujemo i na tržištima zapadne i centralne Evrope, jer imamo potreban kvalitet i našim inovacijama možemo da donesemo dodatnu vrednost.

Kako bismo ispunili sve ove planove i ostali na vrhunskom tehničkom nivou, stalno ulažemo u edukaciju i jačanje našeg tima. Sa mladim i vrhunski edukovanim kadrovima, a oslanjajući se i na sva dosadašnja partnerstva, među koja svakako ubrajamo i Naučno-tehnološki park Beograd, sigurni smo da ćemo postavljenje ciljeve i ostvariti.