НТП Београд и Правни факултет УБ јачају правну подршку иновационом предузетништву - Naučno-tehnološki park Beograd

NTP Beograd i Pravni fakultet UB jačaju pravnu podršku inovacionom preduzetništvu

Naučno-tehnološki park Beograd (NTP Beograd) i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu potpisali su juče sporazum o jačanju saradnje u oblasti prava intelektualne svojine i drugim oblastima prava relevantnim za razvoj inovacionog preduzetništva.

Ovim će se inovativnim kompanijama obezbediti dodatna podrška u pravnim aspektima poslovanja, kao i jačanje kapaciteta zaposlenih NTP Beograd u ovoj oblasti. Saradnja će omogućiti i da Fakultet, kroz izvođenje nastave uz oslonac na praksu NTP Beograd, dodatno unapredi svoj naučni i nastavni potencijal, i da se u oblasti prava dodatno razviju i osnaže talenti koji mogu doprineti razvoju inovacija i inovacionog ekosistema.

S tim u vezi, predviđeno je i uspostavljanje i realizacija pravne klinike, kroz gostujuća predavanja i vežbe zaposlenih NTP Beograd na osnovnim, master i doktorskim studijama ovog Fakulteta o podršci komercijalizacije inovacija i veće uključivanje studenata u oblast tehnološkog preduzetništva.

Sporazum su u dekanatu Pravnog fakulteta potpisali direktorka NTP Beograd, Gordana Danilović Grković i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Zoran Mirković.