Term Sheet & Shareholders' Agreement- Правне замке и изазови by Игор Живковски 24. априла у НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Term Sheet & Shareholders’ Agreement- Pravne zamke i izazovi by Igor Živkovski 24. aprila u NTP Beograd

Zašto su Term Sheet i Shareholders’ Agreement veoma važna dokumenta za svaki startap i kako mogu značajno uticati na buduće investicije i poslovanje tvog startapa? Zanima te koje su negativne posledice nemanja ovih ugovora, i koje klauzule bi trebalo da budu crveno svetlo osnivačima?

Pridruži nam se 24.aprila, od 15h u NTP Beograd, na radionici Term Sheet & Shareholders’ Agreement – Pravne zamke i izazovi. O ovoj temi govoriće Igor Živkovski, pravni savetnik multinacionalnih klijenata, kao i mnogih startapa u Srbiji. Advokaturom se bavi od 2010. godine, partner je u advokatskoj kancelariji Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr.

Prijave su obavezne na LINKU.

Zašto da se pridružite i o čemu će biti reči na radionici?

Shareholder agreements – osnivanje i funkcionisanje startapa pre investicije kao priprema za podizanje rundi:

– ugovor između osnivača i zašto je potreban,
– razlike između osnivačkog akta i ugovora između osnivača,
– koje su negativne (pravne) posledice nemanja ovog ugovora,
– kako ga tretira domaće zakonodavstvo, a kako investitori,
– primeri dobrih praksi u sastavljanju ovih ugovora

Termsheet agreements – ulazak u runde finasniranja:
– šta podrazumeva pravni due dilligence,
– koje aspekte bi dobar term sheet trebalo da ima
– koliko je ovaj dokument obavezujući
– na koji način loše definisan/postavljen term sheet blokira naredne runde ili stvara pravne probleme
– razlike u ključnim aspektima sa stanovišta opšteg prava za term sheet potpisan kod nas (u Evropi) ili u SAD-u (ukoliko postoje neke odredbe koje se drugačije tumače, zamke na koje treba obratiti pažnju, itd).

Naučno-tehnološki park Beograd ovu radionicu organizuje u okviru aktivnosti na projektu „Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova“ koji NTP Beograd sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske.