Сарадња са Машинским факултетом на развоју Иновационог инкубатора - Naučno-tehnološki park Beograd

Saradnja sa Mašinskim fakultetom na razvoju Inovacionog inkubatora

Juče je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu svečano obeležen početak rada Inovacionog inkubatora. Tom prilikom potpisan je i Ugovor o saradnji između Mašinskog fakulteta  i Naučno-tehnološkog parka Beograd, koja će doprineti uspešnom razvoju ovog inkubatora. Cilj je da se kroz niz inicijativa i aktivnosti, baziranih na ekspertizi i iskustvu koje NTP Beograd poseduje u podršci razvoju inovacija, pospeši formiranje i rad inkubatora.

Inovacioni inkubator na Mašinskom fakultetu ovim postavlja čvrste temelje za razvoj novih startapa i spin-off kompanija direktno iz akademske zajednice, integrišući ih u dinamičan startap ekosistem Republike Srbije.

Inovacioni inkubator Mašinskog fakulteta se kao projekat realizuje u okviru Programa formiranja i razvoja inovacionih inkubatora u naučno-istraživačkim organizacijama (NIO) u Republici Srbiji podržanom i kreiranom od starne Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.