Свечано отворен Desing Taste центар у НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Svečano otvoren Desing Taste centar u NTP Beograd

Svečano otvoren Desing Taste centar u NTP Beograd

U prisustvu brojnih zvanica, kompanija Desing je u petak, 24. juna svečano otvorila Centar za inovacije i razvoj prehrambenih proizvoda – Desing Taste centar, u okviru Naučno-tehnološkog parka Beograd.

Na neformalnom druženju, poslovni partneri i prijatelji kompanije imali su priliku da obiđu prostorije Taste centra i da se upoznaju sa njegovim aktivnostima i rezultatima koji se u narednom periodu mogu očekivati.

Osnovna ideja osnivanja Centra usmerena je ka razvoju inovativnih proizvoda i tehnoloških procesa. Pored toga, delatnost Centra usko će biti vezana za naučno-istraživački rad, pružanje konsultativnih usluga, organizovanje kurseva i letnjih škola za različite grupe korisnika kako bi kroz praktičan rad sa ekspertima i zaposlenima u kompaniji Desing stekli znanja o razvoju proizvoda i proizvodnji u prehrambenoj industriji. Između ostalog cilj novoosnovanog Centra će biti da prati i primenjuje savremene trendove i dostignuća u prehrambenoj industriji.

Mogućnost umrežavanja u NTP Beograd i pokretanje Taste centra u njegovim okvirima otvara mogućnosti za još snažniji razvoj poslovanja naše kompanije kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima.