О одливу мозгова у НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

O odlivu mozgova u NTP Beograd

O odlivu mozgova u NTP Beograd 2

Na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – SIPRU, u Naučno-tehnološkom parku Beograd održan je sastanak na temu: Mere za postizanje priliva/sprečavanje odliva ljudskog kapitala.

Poslednji podaci govore da raste broj mladih ljudi koji napuštaju Srbiju u potrazi za zaposlenjem, samim tim raste potreba za dodatnim angažovanjem na sprečavanju uvećanog trenda odliva mozgova. Cilj održanog sastanka je bio povezivanje svih relevatnih institucija/organizacija kako bi se doneli zaključci o konkretnim koracima u pogledu identifikovanja izazova, rešenja i resursa u Republici Srbiji za suočavanje sa složenim fenomenima koji dovode do odliva mozgova. Stvaranje sinergije između različitih inicijativa i programa vodi do jedinstvenog pristupa i to ne samo za rešavanje problema odliva mozgova, već i privlačenja talenata u Srbiju.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Beogradskog foruma za političku izuzetnost, Fonda za mlade talente – Dositej, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva spoljnih poslova, Nacionalne službe za zapošljavanje, Opservatorije društvenih inovacija, Perform, Republičkog sekretarijata za javne politike, Fondacije Tempus i Naučno-tehnološkog parka Beograd.