Cloud технологијe и безбедности информација - Naučno-tehnološki park Beograd

Cloud tehnologije i bezbednosti informacija

Strateško upravljanje intelektualnom svojinom za MSP 3

Danas je u NTP Beograd održan trening po nazivom Cloud tehnologije i bezbednosti informacija u Cloud-u, u skladu sa EuroCloud StarAudit Cloud standardom. Uzimajući u obzir trendove modernog doba, sve više se govori o Cloud sistemima i čuvanju podataka na njima, pa je naša namera bila pružanje mogućnosti o boljem razumevanju teme kroz razmenu iskusava i interakciju sa ekspertima iz pomenute oblasti. Cilj treninga je stvaranje jače svesti o mogućnostima koje Cloud nudi, kao i o potencijalnim pretnjama u Cloud okruženju, sa aspekta fizičke i softvereske bezbednosti informacija, pravnim aspektima, podrške klijentima, pozicije Srbije u odnosu na Evropu i svet, kao i o trenutnim dešavanjima u našem zakonodavstvu.

Oblasti koje je trening pokrio su:

• Cloud

• Kritične oblasti u Cloud uslugama

• Pravni aspekt

• Privatnost podataka

• Fizička i softverska bezbednost podataka

• Cloud supply chain

• Star Audit – common scope

• Srbija – Evropa – Svet

• IoT – Internet of Things

Predavači:

Dušan Vidović (IBM), je IT profesionalac sa skoro 20 godina iskustva u različitim oblastima IT industriji. On je objavio nekoliko članaka u domaćim IT časopisima u prošlosti. Trenutno je angažovan kao IT arhitekta i konsultant u IBM Srbiji, koja pokriva uglavnom kontinuitet poslovanja / Disaster Recovery i teme iz oblasti bezbednosti.

Petar Balković, stručni konsultant za QMS i StarAudit Specijalista za dizajn i dokumentovanje poslovnih procesa i procedura, upravljanje kontinuitetom poslovanja, upravljanje sistemom kvaliteta, projektnim menadžmentom, sa više od 15 godina iskustva. Sertifikovani vodeći proveravač i implementator za ISO 9001; StarAudit-AU (Auditor).

Tibor Štrajh, stručni konsultant za ISMS, BCMS i StarAudit Specijalista za upravljanje sistemom bezbednosti informacija, upravljanje sistemom kontinuiteta poslovanja i upravljanje sistemom kvaliteta servisa, sa više od 20 godina iskustva u oblastima projektnog menadžmenta i implementacije integrisanog sistema menadžmenta u različitim industrijama. Sertifikovani ITIL v2; StarAudit-AU (Auditor). (Native Consulting).

StarAudit

Metodologija implementacije je zasnovana na detaljno definisanom katalogu kriterijuma i kontrola u skladu sa StarAudit sertifikacionom shemom. U odnosu na željeni nivo sertifikacije, implementira se odgovarajući sistem koji omogućava uspešnu StarAudit sertifikaciju*. * – Ovlašćeno StarAudit sertifikaciono telo u Republici Srbiji je kompanija SGS

Predavanju su prisustvovali članice NTP: Janko Pavlović (Digital Worx), Bogdan Mijović (mBrainTrain), Nikola Đurović (Crater), Dragomir Dimirijević, Siniša Trumić (Fact), Nikola Suščević (MHT Balkan), Dragan Cenić (Cloud’n’Car), Aleksandar Simić i Elena Trajanova (Beocraft Software), Daniel Žurma (Tehna automatizacija), Milutin Papić (NTL Ship Design), Darko Angelov (Strawberry Energy) i Jovana Vasić (BITF).