Фонд обнавља два успешна програма за подршку домаћим иновативним привредницима - Naučno-tehnološki park Beograd

Fond obnavlja dva uspešna programa za podršku domaćim inovativnim privrednicima

Fond obnavlja dva uspešna programa za podršku domaćim inovativnim privrednicima

Fond za inovacionu delatnost danas je na svečanom skupu u Naučno-tehnološkom parku Beograd objavio nastavak svoja dva programa podrške domaćim inovativnim kompanijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Programi su namenjeni razvoju inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i velikim potencijalom za komercijalizaciju.

U okviru Programa ranog razvoja Fond dodeljuje bespovratna sredstva do EUR 80 000 po projektu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak kompanija tokom kritične faze istraživanja i razvoja, i omogući srpskim privrednicima da razviju efektivne poslovne kapacitete pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

U okviru Programa sufinansiranja inovacija Fond dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu do EUR 300 000 po projektu. Ovaj program namenjen je kompanijama kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod.

Kompanije mogu prijaviti projekat iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Rok za podnošenje prijava počinje danas i traje do 1. septembra do 15 časova.

Sredstva za obnovu ovih programa obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, koji Srbija sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom. Za 2017. godinu izdvojeno je ukupno EUR 2,7 miliona.

Skup je otvorio g. Mladen Šarčević, ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije, a pristunima su se obratili i Duško Vasiljević, stručnjak Svetske banke za razvoj privatnog sektora, Jasna Atanasijević, v.d. direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike, koji koordinira aktivnostima Projekta, Gordana Danilović Grković, v.d. direktorke Naučno-tehnološkog parka Beograd, i Ivan Rakonjac, v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost.

Ove programe Fond je sprovodio kao pilot aktivnosti od 2011. do 2016. u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji. Finansirani su sa ukupno 6 miliona evra sredstvima iz IPA fondova Evropske unije. Podržan je 41 projekat u okviru Programa ranog razvoja i 11 projekata u okviru Programa sufinansiranja inovacija.

Rezultirali su, između ostalog, kreiranjem 300 novih radnih mesta, višestruko uvećanim prihodima i izvozom kompanija, kao i zaštitom desetina patenata na domaćem i međunarodnom tržištu. Oko jedne trećine projekata finansiranih u okviru ova dva programa uključivali su saradnju privrede sa naukom.

Pokazali su se kao dugoročno održiv mehanizam finansiranja koji daje rezultate i posle okončanja samih inovativnih projekata. Ovo su i prvi pilot programi koji postaju deo stalnog porfolija usluga Fonda za inovacionu delatnost.