Fond obnavlja dva uspešna programa za podršku domaćim inovativnim privrednicima

Fond obnavlja dva uspešna programa za podršku domaćim inovativnim privrednicima

Fond za inovacionu delatnost danas je na svečanom skupu u Naučno-tehnološkom parku Beograd objavio nastavak svoja dva programa podrške domaćim inovativnim kompanijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Programi su namenjeni razvoju inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i velikim potencijalom za komercijalizaciju.

U okviru Programa ranog razvoja Fond dodeljuje bespovratna sredstva do EUR 80 000 po projektu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak kompanija tokom kritične faze istraživanja i razvoja, i omogući srpskim privrednicima da razviju efektivne poslovne kapacitete pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

U okviru Programa sufinansiranja inovacija Fond dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu do EUR 300 000 po projektu. Ovaj program namenjen je kompanijama kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod.

Kompanije mogu prijaviti projekat iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Rok za podnošenje prijava počinje danas i traje do 1. septembra do 15 časova.

Sredstva za obnovu ovih programa obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, koji Srbija sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom. Za 2017. godinu izdvojeno je ukupno EUR 2,7 miliona.

Skup je otvorio g. Mladen Šarčević, ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije, a pristunima su se obratili i Duško Vasiljević, stručnjak Svetske banke za razvoj privatnog sektora, Jasna Atanasijević, v.d. direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike, koji koordinira aktivnostima Projekta, Gordana Danilović Grković, v.d. direktorke Naučno-tehnološkog parka Beograd, i Ivan Rakonjac, v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost.

Ove programe Fond je sprovodio kao pilot aktivnosti od 2011. do 2016. u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji. Finansirani su sa ukupno 6 miliona evra sredstvima iz IPA fondova Evropske unije. Podržan je 41 projekat u okviru Programa ranog razvoja i 11 projekata u okviru Programa sufinansiranja inovacija.

Rezultirali su, između ostalog, kreiranjem 300 novih radnih mesta, višestruko uvećanim prihodima i izvozom kompanija, kao i zaštitom desetina patenata na domaćem i međunarodnom tržištu. Oko jedne trećine projekata finansiranih u okviru ova dva programa uključivali su saradnju privrede sa naukom.

Pokazali su se kao dugoročno održiv mehanizam finansiranja koji daje rezultate i posle okončanja samih inovativnih projekata. Ovo su i prvi pilot programi koji postaju deo stalnog porfolija usluga Fonda za inovacionu delatnost.