sren Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

INOVACIONI KAMP BEOGRAD 2017

U Naučno-tehnološkom parku Beograd, 14. i 15. decembra 2017. održan je Inovacioni kamp u Beogradu. Ovaj Kamp je organizovan u cilju boljeg razumeavnja potreba softverskih kompanija, radi definisanje budućih prioriteta za inovacionu politiku u Srbiji, i predstavlja prvi u nizu ovakvih događaja koji će biti organizovani u narednom periodu kao deo Procesa preduzetničkog otkrivanja, odnosno učešća svih zainteresovaih strana u izradi Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije Republike Srbije.
Ovaj kamp okupio je iz Srbije i zemalja Zapadnog Balkana predstavnike softverskih kompanija, kreatore javnih politika, stručnjake iz softeverske industrije i predstavnike akademske zajednice, kako bi se razgovaralo o ključnim izazovima naše softverske industrije, u cilju obezbeđivanja uslova za kreiranje njenog budućeg razvoja. Po uzoru na već održane inovacione kampove u Amsterdamu, Barseloni, Bratislavi i Solunu, ovaj skup organizovali su Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički sekretarijat za javne politike, Institut Mihajlo Pupin, uz podršku Zajedničkog istraživačkog centra Evropske Komisije i NT Parka Beograd.
Inovacioni kamp Beograd otvorili su Viktor Nedović, ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Jasna Atanasijević, ispred RSJP, naglasivši značaj konsultativnog procesa u kreiranju dokumenata javnih politika. Takođe je istaknuto da je veoma značajno da se izrada dokumenata javnih politika bazira na kvalitetnim analizama i podacima. Takav pristup, koji je u skladu i sa evropskom metodologijom, kao i horizontalna koordinacija javnih politika, treba da dovedu do prioritetnih oblasti razvoja, koje će biti definasane ovom strategijom.