Председник Немачке националне академије наука Леополдина посетио Научно-технолошки парк Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Predsednik Nemačke nacionalne akademije nauka Leopoldina posetio Naučno-tehnološki park Beograd

Predsednik Nemačke nacionalne akademije nauka Leopoldina posetio Naučno-tehnološki park Beograd 2

Predsednik Nemačke nacionalne akademije nauka Leopoldina, prof. dr Jerg Haker sa svojim saradnicima, posetio je danas Naučno – tehnološki park Beograd u okviru njegove dvodnevne posete Srbiji. Poseta NTP Beogradu je bila organizovana u cilju razmatranja trenutnih izazova i potencijala bilateralne saradnje Nemačke i Srbije u domenu inovacija, preduzetništva i digitalne transformacije u okviru Berlinskog procesa.

V.d. direktora Gordana Danilović Grković je gostima predstavila Naučno-tehnološki park Beograd i njegove impresivne rezultate nakon samo tri godine poslovanja, koje su gosti pohvalili i iskazali veliko zadovoljstvo što ovakva organizacija za podršku inovacione delatnosti postoji u Srbiji i što radi sa velikim uspehom. Prezentacije o svojim organizacijama su održali i direktor Fonda za inovacionu delatnost dr Ivan Rakonjac, kao i direktorka Instituta „ Mihajlo Pupin“ prof. dr Sanja Vraneš. Kompanije članica NTP Beograda – Smart Research i Novel IC su takođe imale priliku da gostima predstave svoj rad i svoje inovacione proizvode.

Tokom otvorene diskusije, prezentovani su trenutno stanje i potencijali IT sektora u Srbiji i razmatrani modaliteti pomoći koje bi Nemačka mogla da pruži ovim organizacijama kako bi i ubuduće nastavili sa uspešnim radom i rezultatima, kao i aspekti za buduću saradnju.

Predsednik Akademije je takođe u kratkoj turi kroz NTP Beograd obišao i kompanije Futuring i FESTO.

Poseta prof. dr Jerga Hakera je prva poseta predsednika Nemačke nacionalne akademije Srbiji još od Drugog svetskog rata. Veliko nam je zadovoljstvo što je Naučno-tehnološki park Beograd bio u agendi ove kratkotrajne posete predsednika Srbiji.