sr Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

U NTP Beograd predstavljen projekat o uspostavljanju Otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije

U Naučno-tehnološkom parku Beograd danas je predstvaljen ADRION projekat o uspostavljanju Otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije čija je implementacija počela januara 2018. godine.

Projekat inicira i podržava razvoj industrijskih i preduzetničkih aktivnosti kroz saradnju svih projektnih partnera i relevantnih stejkholdera iz različitih sektora – od istraživanja do javnih politika, doprinoseći konkurentnosti i atraktivnosti na regionalnom i makroregionalnom nivou.

Naučno-tehnološki park jedan je od 7 partnera na projektu uz Area naučni park Trst, Univerzitet Basilikata Bolonja, Hrvatsku privrednu komoru, Tehnološki park Ljubljana, Ministartvo finansija i privrede Albanije i Centar za istraživanje i tehnologije Grčka.

Učesnicima skupa predstavljene su aktivnosti projekta koje će se usredsrediti na razvoj pilot S3 strategije za Jadransko-jonsku regiju sa akcionim planom za povezivanje celog makroregiona, razvoj sistema otvorenih inovacija za Jadransko-jonski region uspostavljanjem platforme za mala i srednja preduzeća, kao i uspostavljanje i rad Inovacijskog HUB-a u Jadransko-jonskom regionu, zajedno sa inovativnim projektima i podrškom istraživačkih institucija za implementaciju novih interaktivnih pristupa u povezivanju ključnih aktera.

Osim uspostavljanja HUB-a i Mreže partnera, projekat predviđa formiranje 7 inovacionih centara i oragnizaciju panela sa kreatorima politika. Biće objavljen i transnacionalni poziv za vrednovanje rezultata istraživanja na osnovu Proof of Concept (POC) modela, kroz koje će biti razvijeni inovativni projekti u transnacionlanoj saradnji istraživačke i poslovne zajednice, i dodeljeno 10 inovacionih vaučera za najperspektivnije razvojne projkte bazirane na Jadransko-jonskoj S3 strategiji.