sr Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Savet za saradnju nauke i privrede PKS diskutovao o nacrtu Zakona o nauci i istraživanjima

Savet za saradnju nauke i privrede Privredne komore Srbije diskutovao je u petak, 18. januara,  u izuzetno otvorenoj atmosferi o ciljevima i odrednicama nacrta Zakona o nauci i istraživanjima. Izneti su  problemi koji su se nagomilali u  okviru dugogodišnjeg projektnog finansiranja procesa istraživanja,  od velikih  disproporcija  u broju istraživača po pojedinim oblastima, do neravnomernosti u finansiranju između fakulteta i instituta, što ne daje dobre rezultate i postojeće stanje čini neodrživim.

Ako je cilj da se naša zemlja razvija kao ekonomija zasnovana na znanju, onda moramo težiti zdravoj i efikasnoj saradnji nauke i privrede, odnosno načininima i modelima koji će omogućiti  proces komercijalizacije rezultata istraživanja.

Savet se pored podrške reformskom kursu ovog Zakona, založio za osmišljavanje i zakonsko prepoznavanje baš tih jezgara, kao interfejsa, koji će pomoći suštinsko tehnološko povezivanje istraživanja i industrije, od istraživačih centara, preko tehnoloških platformi, do naučno-tehnoloških parkova.

Četvrta sednice Saveta za saradnju nauke i privrede održana je u  Privrednoj komori Srbije.