Шеста седница Сената Универзитета у Београду у НТП Београд - Представљени и рад и резултати Парка - Naučno-tehnološki park Beograd

Šesta sednica Senata Univerziteta u Beogradu u NTP Beograd – Predstavljeni i rad i rezultati Parka

Naučno-tehnološki park Beograd imao je čast i zadovoljstvo da danas bude domaćin šeste Sednice Senata Univerziteta u Beogradu.

Pre početka sednice, Gordana Danilović Grković, v.d. direktora Naučno-tehnološkog parka Beograd upoznala je članove Senata sa radom i rezultatima, podsetivši da je Park osnovan u partnerstvu Vlade RS (u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, uz podršku Vlade Konfederacije Švajcarske, kao mesto spajanja i razmene između institucija, nauke i privrede.

Danilović Grković je ukazala na razvojni put naučno-tehnološkog parka na Zvezdari, ističući značaj i važnost ovakvih instrumenata podrške za razvoj i komercijalizaciju inovacija u društvu. Članovi Senata su se upoznali sa programima podrške koju Park obezbeđuje svojim članicama i saradnjom koju NTP Beograd ostvaruje sa drugim naučno-tehnološkim parkovima u regionu i organizacijama koje podržavaju inovacije.

Istaknuto je da se za 3 godine poslovanja u NTP Beograd razvija više od 70 startap i razvojnih tehnoloških kompanija, koje radno angažuju oko 650 inženjera, dok je procena da su kompanije članice tokom 2018. godine prihodovale 20 miliona evra. Uz alumni kompanije iz Biznis inkubatora tehničkih fakulteta Beograd, razvijena je mreža sa više od 100 kompanija i preko 1.000 zaposlenih. Takođe, predstavljeno je i nekoliko uspešnih primera kompanija članica i njihovih proizvoda koji su nastali u Parku.

Želja nam je da širimo ovakav model razvoja i da u svim univerzitetskim centrima u Srbiji – Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Čačku imamo tehnološke parkove, jer sa ovakvim centrima i podrškom mladima da se ohrabe da inoviraju i zakorače u preduzetništvo, svi zajedno možemo doprineti da naša zemlja napreduje i kroz nekoliko godina izgleda znatno drugačije – istakla je v.d. direktorka NTP Beograd, naglašavajući da su inovacije ključni element konkurentnosti svake zemlje, a da se ulaganjem u nauku i podsticanjem mladih da inoviraju, mladi obrazovni kadar zadržava i zapošljava u zemlji, a odliv mozgova zamenjuje izvozom pametnih proizvoda i usluga.

Danilović Grković je istakla da su vrata Parka otvorena za sve fakultete, i zajedno sa Ivankom Popović, rektorkom Beogradskog Univerziteta pozvala sve članice Univerziteta da zajedno dopremo i radimo na tome da se što više mladih podstakne i animira za preduzetništvo.