sr Pon - Pet 09:00 - 17:00 office@ntpark.rs 011/3370-951

Jačanje saradnje između MSP i R&D centara – Ozvaničeno uspostavljanje OIS-AIR Mreže za poboljšanje inovacionog kapaciteta u jadransko-jonskom području

Predstavnici partnera na projektu OIS-AIR – Uspostavljanje Otvorenog inovacionog sistema Jadranskog-jonske regije potpisali su u petak 7. juna u Ljubljani Sporazum o saradnji kojim je formalizovano uspostavljanje OIS-AIR Mreže, posvećene poboljšanju inovacionih kapaciteta i saradnje između istraživačkih institucija i biznisa, te jačanja ekonomskog rasta i konkurentnosti u Jadransko-jonskom regionu.

Mrežu čini 7 Inovacionih centara u šest zemalja: Italiji (2 centra), Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Grčkoj i Albaniji i OIS-AIR INNOVAIR Platform – jedinstveno virtuelno tržište inovacija koje nudi besplatne usluge poslovnim subjektima i promoviše uspostavljanje saradnje između istraživačkih centara i malih srednjih preduzeća, kao i mogućnosti finansiranja.

– Potpisivanje ovog sporazuma ozvaničilo je početak aktivnosti Mreže na razvoju konkurentnog i atraktivnog transregionalnog sistema inovacija. Usluge koje Mreža obezbeđuje odnose se na prenos znanja, B2B i B2R saradnju i povezivanje, brzu izradu prototipova, mentorstvo i slične usluge potrebne za poboljšanje kapaciteta za inovacije i prekograničnu saradnju između istraživačkih centara i MSP sektora. Na taj način OIS-AIR Hub može biti referentni alat za saradnju u oblasti inovacija u celoj programskoj regiji – rekao je Cerar Matej, direktor Tehnološkog parka Ljubljana, koji je jedan od partnera na projektu.

Registracijom na INNOVAIR Platform, istraživačke institucije i kompanije mogu objavljivati rezultate istraživanja, tehnološke potrebe i tražiti mogućnosti za partnerstvo. Osim toga, OIS-AIR Mreža pruža i finansijsku podršku najboljim inovativnim projektima u Jadranskom-jonskom regionu. Nedavno je tako raspisan OIS-AIR Proof of Concept Poziv (PoC Call) u okviru koga će 10 najboljih projekata koje zajednički razvijaju istraživački instituti i mala i srednja preduzeća (MSP) u ovoj regiji, dobiti inovacione vaučere u vrednosti od 18.500 EUR po projektu. Da bi se prijavili, istraživački instituti i mala i srednja preduzeća moraju biti registrovani na INNOVAIR Platform.

OIS-AIR Mreža ima fleksibilan dizajn i otvorena je za nove članove, aktivne aktere u oblasti istraživanja i tehnologije u Jadransko-jonskom regionu kao što su: agencije za inovacije, tehnološki parkovi, javne i privatne istraživačke institucije, univerziteti, organizacija za podršku poslovanju, inkubatori i akceleratori i slično.

O OIS-AIR projektu 

Projekat Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), finansiran je u okviru Interreg Adrion  programa EU. Cilj projekta je uspostavljanje jedinstvenog tržišta za transfer tehnologija i podršku inovacijama koje su konkurentne i atraktivne na makro-regionalnom nivou, kroz povezivanje i saradnju sa relevantnim akterima iz različitih sektora – od istraživačkih institucija do MSP i javne uprave. Partneri na projektu su: AREA naučni park Trst, Italija, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija, Hrvatska privredna komora, Hrvatska, Naučno tehnološki park Beograd, Srbija, Centar za istraživanje i tehnologiju Grčke, iz Grčke, Univerzitet Basilicata, Ministarstvo finansija i ekonomije Albanije.