За 10 иновативних пројеката у Јадранско-јонској регији по 18.500 EUR - Истраживачкој заједници предстаљен OIS-AIR PoC Call - Naučno-tehnološki park Beograd

Za 10 inovativnih projekata u Jadransko-jonskoj regiji po 18.500 EUR – Istraživačkoj zajednici predstaljen OIS-AIR PoC Call

U Naučno-tehnološkom parku Beograd danas je predstavnicima univerziteta i istraživačkih institucija predstaljen OIS-AIR Proof of Concept Poziv koji nudi finansijsku podršku za najbolje inovativne projekte koje zajednički razvijaju istraživački centri i mala i srednja preduzeća u Jadransko-jonskoj regiji. Deset najboljih dobiće inovacione vaučere u vrednosti od po 18.500 EUR!

Podržani inovacioni projekti moraju biti kofinansirani od strane aplikanata (i istraživačkog centra i MSP) kroz participaciju u radu iz sopstvenih izvora

OIS AIR Proof of Concept Poziv sprovodi u okviru projekta Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), finansiranog iz Iterreg Adrion programa EU, na kome je Naučno-tehnološki park Beograd jedan od partnera.

Predstavnicima istraživačke zajednice danas su predstaljeni detalji poziva koji se sprovodi u tri etape: prva faza je Poziv za istraživače (Call for Ideas), namenjen javnim istraživačkim institucijama i univerzitetima koji su pozvani da predstave rezultate svojih istraživanja, patente ili razvijene tehnologije na INNOVAIR platformi, a koji je otvoren do 14. jula 2019. godine. U drugoj fazi, usmerenoj na ohrabrivanje razvoja zajedničkih inovativnih projekata između istraživačkih timova i MSP, sprovešće se spajanje objavljenih istraživačih predloga sa kompanijama i Poziv za podnošenje zajedničkih istraživačkih projekata (Call for Projects), koji će biti otvoren od 15. jula do 30. septembra. U poslednjoj fazi, do kraja oktobra, biće završen izbor projekata za dodelu 10 inovacionih vaučera. Vaučeri će biti dodeljeni korisnicima kroz ugovaranje sa AREA Science Park, vodećim partnerom na projektu, i istraživačkom institucijom/univerzitetom, koje će potom potpisati odgovarajuće ugovore o saradnji sa MSP.

Tehnologije koje apliciraju na poziv moraju prvenstveno biti fokusirane na sektore: transport i mobilnost, energija i životna sredina i agro-bio ekonomija, koji su identifikovani kroz pilotnu makro-regionalnu Jadransko-jonsku RIS3 strategiju.

Na prezentaciji su predstavljeni i kriterijumi za dodelu vaučera, troškovi i sufinansiranje, a prezentaciju u celosti možete pogledati na linku

OISAIR_open_innovation workshop_18_6_2019

Partneri na OIS-AIR projektu, pokrenutom u cilju jačanja ekonomskog rasta i konkuretnosti u Adrion regiji, su: AREA naučni park Trst, Italija, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija, Hrvatska privredna komora, Hrvatska, Naučno-tehnološki park Beograd, Srbija, Centar za istraživanje i tehnologiju Grčke (CERTH), iz Grčke, Univerzitet Basilicata, Italija i Ministarstvo finansija i ekonomije Albanije.