За 10 иновативних пројеката у Јадранско-јонској регији по 18.500 EUR - Истраживачкој заједници предстаљен OIS-AIR PoC Call - Naučno-tehnološki park Beograd

За 10 иновативних пројеката у Јадранско-јонској регији по 18.500 EUR – Истраживачкој заједници предстаљен OIS-AIR PoC Call

У Научно-технолошком парку Београд данас је представницима универзитета и истраживачких институција предстаљен OIS-AIR Proof of Concept Позив који нуди финансијску подршку за најбоље иновативне пројекте које заједнички развијају истраживачки центри и мала и средња предузећа у Јадранско-јонској регији. Десет најбољих добиће иновационе ваучере у вредности од по 18.500 ЕУР!

Подржани иновациони пројекти морају бити кофинансирани од стране апликаната (и истраживачког центра и МСП) кроз партиципацију у раду из сопствених извора

OIS AIR Proof of Concept Позив спроводи у оквиру пројекта Успостављање отвореног иновационог система Јадранско-јонске регије (OIS-AIR), финансираног из Iterreg Adrion програма ЕУ, на коме је Научно-технолошки парк Београд један од партнера.

Представницима истраживачке заједнице данас су предстаљени детаљи позива који се спроводи у три етапе: прва фаза jе Позив за истраживаче (Call for Ideas), намењен јавним истраживачким институцијама и универзитетима који су позвани да представе резултате својих истраживања, патенте или развијене технологије на INNOVAIR платформи, а који je отворен до 14. јула 2019. године. У другој фази, усмереној на охрабривање развоја заједничких иновативних пројеката између истраживачких тимова и МСП, спровешће се спајање објављених истраживачих предлога са компанијама и Позив за подношење заједничких истраживачких пројеката (Call for Projects), који ће бити отворен од 15. јула до 30. септембра. У последњој фази, до краја октобра, биће завршен избор пројеката за доделу 10 иновационих ваучера. Ваучери ће бити додељени корисницима кроз уговарање са AREA Science Park, водећим партнером на пројекту, и истраживачком институцијом/универзитетом, које ће потом потписати одговарајуће уговоре о сарадњи са МСП.

Технологије које аплицирају на позив морају првенствено бити фокусиране на секторе: транспорт и мобилност, енергија и животна средина i агро-био економија, који су идентификовани кроз пилотну макро-регионалну Jадранско-јонску РИС3 стратегију.

На презентацији су представљени и критеријуми за доделу ваучера, трошкови и суфинансирање, а презентацију у целости можете погледати на линку

OISAIR_open_innovation workshop_18_6_2019

Партнери на ОИС-АИР пројекту, покренутом у циљу јачања економског раста и конкуретности у Адрион регији, су: АREA научни парк Трст, Италија, Технолошки парк Љубљана, Словенија, Хрватска привредна комора, Хрватска, Научно-технолошки парк Београд, Србија, Центар за истраживање и технологију Грчке (CERTH), из Грчке, Универзитет Basilicata, Италија и Министарство финансија и економије Албаније.